Yabancıların ders kitaplarında türkler ve türkiye

 • 30 Eylül 2012
 • 2333 Okunma
 • 34 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. YABANCILARIN DERS KİTAPLARINDA TÜRKLER VE TÜRKİYE
  Ne çok dostumuz varmış (!)


  A.B.D.
  Öğretmen Eğitimi Tarih – Sosyal Bilimler Kitabında;


  1894-1896 yılları arasında Sultan Abdülhamit 100 binden fazla Ermeniyi katletti. Ermeniler Türklerin yayılmacı Pantürkizm planının önünde engeldi. Bu nedenle Türk yöneticiler onlardan kurtulmaya karar verdiler.

  Ermeni Soykırımı Nasıl Gerçekleştirildi?

  -Türk Ordusundaki Ermeni askerlerin silahları alındı, zor işler verildi ve daha sonra öldürüldü. Ermenilerin eğitim, siyaset, din ve kültür liderleri tutuklandı ve öldürüldü.
  -İmparatorluk dahilinde yerel yetkililere, Ermeni nüfusa karşı nefret uyandırmalarını emreden talimatlar gönderildi.
  -Kadın, çocuk ve yaşlılar tehcir bahanesiyle çöle ölüm yürüyüşüne gönderildi. Ermeni nüfusun bütün mallarına ve zenginliklerine Türkler el koydu.
  -Bazı durumlarda, eğer Ermeniler Hristiyanlığı reddedip İslamı kabul eder ve Türk olduklarını söylerlerse hayatlarını kurtarabiliyorlardı. Ermeni soykırımının amacı Osmanlı İmparatorluğunun içindeki Ermenileri yok etmekti.
  -Ermeni soykırımı Yahudi soykırımının öncüsüdür.
  -1909 yılında Kilikya bölgesinde 30 bin Ermeni katledildi. 1915-1922 yılları arasında 1.5 milyon Ermeni öldürüldü; 500 bini de sürgüne gönderildi.
  -Tehcir sırasında savunmasız kadınlar ve çocuklar Suriye Çöllerinde haftalarca yürümeye zorlandı; tecavüz ve işkenceye maruz kaldı. Binlercesi zorla Türk ve Kürt evlerinde ve haremlerinde alıkonuldu.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  RUSYA FEDERASYONU
  İlköğretim Tarih Kitaplarında;


  ”1875’in yazında Bosna-Hersek’te çıkan ayaklanma şiddetle bastırıldı. 1876’da Bulgaristan’da Osmanlı boyunduruğuna karşı bir ayaklanma çıktı ve Sırbistan ve Karadağ Osmanlıya savaş açarak Bulgar halkına yardıma koştular. Ancak az sayıdaki eğitimsiz ordu bozguna uğradı.
  Türk idaresinin yaptığı kanlı katliamlar Rus toplumunda infial yarattı. Kamuoyunda Yugoslav halklarının korunması fikri yayılmaya başladı. Yönetimin resmi yasaklarına karşı çoğunluğu subay olan binlerce gönüllü Sırp Ordusuna katıldı.


  Haritanın lejandında dört numaralı madde Kilikya Ermeni Devletini göstermektedir.

  Bölünmüş Bulgaristan, Sultan’ın düzenli ordusu için kolay lokma oldu. Daha sonra Sultan I nci Murat ordularını Sırbistan’a sürdü. 1389’da, LAZAR komutasındaki sayıca çok üstün Sırp Ordusu, Kosova Ovası’nda, kahramanca savaşıp düşmanı kıstırdılar.

  Fakat Prensin en yakın adamlarından biri Murat ile haince anlaşarak savaşın en önemli anında 12 bin askerini savaş alanından çekince, sarsılan Sırp Ordusu geri çekilmek durumunda kaldı.

  Prens LAZAR’ın akrabası Miloş OBİLİÇ kasten esir düşerek Sultan’a götürülmeyi talep etti. Kahraman Sırp, Hükümdar ile karşılaştığı anda hançer ile Murat’ı vurdu. OBİLİÇ’İ hemen orada parçaladılar. Komutayı alan yeni Sultan öç almak üzere tüm esirlerin ve Prens LAZAR’ın katledilmesi emrini verdi.”
  “Fatih, 200 bin kişilik ordu, 125 parçalık donanma ve yarım tonluk gülle atan devasa toplarla taarruza geçip şehri fethetti. İmparator 11 nci Konstantin elinde kılıcıyla öldü. Sultan; şehrin, surların, binaların kendisine ait olduğunu söyleyerek bunların dışındaki herşeyi yağma için askerlerine bıraktı. Üç gün süren yağmadan sonra ganimet ve kölelerden zengin olmamış bir tek asker kalmadı. Bizans Ordusu yok olmuş, ahalinin çoğu ölmüştü. Şehir İstanbul olarak adlandırılıp başkent oldu. Türkler tarafından bir çok Ortadoks kilisesi yıkıldı. Ayasofya ise camiye çevrildi.”
  < Resmi açmak için tıklayın >

  ALMANYA
  İlköğretim Yardımcı Yayını Coğrafya Atlasında;


  -Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi “Armanisches Hochland” (Ermeni Dağlık Alanı) olarak gösterilmiş,
  -Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmı “kürdistan” olarak gösterilmiş,
  -Haritanın Kıbrıs’ı gösteren kısmında “Türkiye tarafından işgal edilmiştir.”
  yazmaktadır.
  İlköğretim Coğrafya Kitabında;


  Bir halk milliyeti için savaşıyor (Kürtler). 5000 yıldır yaşadıkları bölgede
  Osmanlı ve Perslerin değirmen taşları arasında kalmışlardır. Onların bölgesi Birinci Dünya Savaşı’nda birçok ülkeye paylaştırıldı. O ülkelerden hiçbiri Kürtlere bağımsızlık ya da dil özgürlüğü vermedi. Bölgede petrol olması durumu gerginleştiriyor. Kürtlerin bağımsızlığı hedefleyen tüm girişimleri Türkiye ve Irak tarafından çoğunlukla kanlı bir şekilde bastırılmıştır.
  (- Oysa Kürtler Osmanlı zamanından günümüze kadar dillerini özgürce konuştular. Kitabın anlattığı gibi dil özgürlüğü olmasaydı bu gün Kürtler tamamiyla dillerini unutmuş olurdu.)
  İlköğretim Hayat Bilgisi Kitabında;


  Türkiye ile İlgili: Konuşulan resmi dil Türkçe ve Kürtçe’dir. Yönetim şekli
  1982’den bu yana cumhuriyettir.
  (1982’ye kadar neyle yönetildik acaba?)
  Kürtler, Türkiye ve Irak yönetimiyle çatışma içinde ve birçok insanlarını
  kaybetmiş durumdadırlar. Su sorunu çözülmeden bölgedeki Kürt probleminin de çözülmeyeceği ortadadır.
  Irak rejiminden kaçan Kürtlerden 6700 kişi Türk sınırında, kirli su ve buna
  bağlı hastalıklardan dolayı öldü.
  (Türkiye’nin mültecilere kapı açtığı ve binlerce kürdün hayatını kurtardığından nedense bahsedilmemiş. Barzani’nin bile bir dönem Türk Pasaportu ile dolaşabildiğini de hatırlatmak lazım)
  İlköğretim Coğrafya Kitabında;
  Türkiye, bölgede yürüttüğü proje kapsamında (GAP) 21 baraj, 17 santralle her iki nehrin suyunu kendi ülkesine kullanacak. Birçok insan bu proje kapsamında yurtlarını terk edecek, iklim değişimi hastalıklara yol açacaktır.
  Kürtler Türk Hükümetinin baskısı altındadır, uzun zamandır bağımsızlık
  istekleri vardır.
  İlköğretim Coğrafya Kitabında;

  İtalyanlar, Türkler ve Yunanlılar olmasaydı bizim ülkemiz ne yapardı? Kim bizim çöpümüzü toplar, caddelerimizi süpürür; büroları, hastaneleri, devlet dairelerini temizlerdi
  < Resmi açmak için tıklayın >

  FRANSA
  İlköğretim Tarih Kitabında;
  Ermenilerin Türkler tarafından katledilmesi 20 nci Yüzyılın ilk soykırımıdır.
  "Lise 2 nci sınıfta Ermeni sorunu nasıl kavrattırılır?" sorusu yer almakta ve altında "Neden bu seçim?" sorusuna üç maddelik yanıt verilmiş:


  1- 09 Aralık 1948 Soykırım Suçlarının Cezalandırılması Sözleşmesi ile tanımlanan ve 16 Nisan 1984 Yılında halkların sürekli mahkemesi tarafından 20 nci Yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen soykırıma karşı borç olduğu için,
  2- Milliyetçilik ilkesinin değişime ve büyük güçlerin çıkarlarına karşı daha hafif kaldığını göstermek için,
  3- Soykırım ve savaş suçlarının kabul edilmesindeki güçlüğü göstermek için.
  (Yani gerçekten bir soykırım olup olmaması önemli değil ! )
  < Resmi açmak için tıklayın >

  İTALYA
  İlköğretim Coğrafya Kitabında;
  Şu anda, Türkiye’de yaşayan Kürt halkının nüfusu 15 milyon civarındadır. Türk Devleti, Kürt halkına karşı işgal, yerleşim bölgelerini yok etme, halkı göçe zorlama şeklinde askeri baskı altında tutmaktadır. Kürt kimliğini yok etmeye çalışarak, Kürtleri, “Dağ Türkleri” olarak çağrılmaya zorlamaktadır.
  Kürtçe konuşulması yasak olup, Kürt çocuklarının eğitimleri yalnızca Türk öğretmenler tarafından yapılmaktadır.
  (Burası hangi ülke acaba?)


  Kürt sorunu, Abdullah ÖCALAN’ın (Kürt halkının özgürlüğü ve hakları için askeri ve politik metotlar kullanarak savaşan ***/KONGRA-GEL partisi başkanı) yakalanmasından sonra uluslararası bazda gündeme gelmiştir.
  Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası teşkilatlar birçok kez Türkiye’yi ve Kürt halkının yaşadığı diğer ülkeleri, Kürt halkına karşı uygulanan baskı rejimlerinden dolayı suçlamıştır.
  Kaynakwh webhatti.com:


  (Yabancilarin ders kİtaplarinda tÜrkler ve tÜrkİye)< Resmi açmak için tıklayın >


  Türkiye’nin radikal İslam’a karşı aldığı pozisyondan dolayı ve bulunduğu bölgede denge unsuru olması gibi stratejik konumu vardır. Bu nedenler, Kürt halkına uyguladığı baskıların, uluslararası platformda yeterince sert bir tepki almasını engellemiştir.
  (İlginç bir yorum ! )
  < Resmi açmak için tıklayın >

  ARNAVUTLUK
  İlköğretim Tarih Kitaplarında;


  Yabancı işgalcinin (Osmanlı İmparatorluğu) nefret uyandıran bayrağı ne kadar daha Kruya'nın surlarında dalgalanacak?
  Türkler, Arnavutluk'u ele geçirip ateşe verdi. 500 sene boyunca el ve ayaklarımıza kelepçe vuruldu.
  Köleliğin elbisesini çıkart ve cesaretin silahlarını giy.
  "Arkadaşlar, Türk itine vurun!" dedi ve düşman saflarına daldı.
  Osmanlıları ölüm bitirsin! Yeteri kadar ezdiler bizi.
  Türkler senin nerede olduğunu öğrendiği zaman seni köle yapar, annenin ırzına geçer.
  Arberia bölgesini işgal ettikten sonra Osmanlılar çaldılar, yaktılar ve ne buldularsa her şeyi mahvettiler.
  (Oysa Osmanlının en güçlü olduğu bir dönemde, Balkanlardan topladığı vergi 7milyon altınken buna karşılık oraya yaptığı yatırım 9 milyon altındır!)
  < Resmi açmak için tıklayın >

  BULGARİSTAN
  İlköğretim Tarih Kitaplarında;


  1350 yılında Osmanlıların Bulgar topraklarına girdiğinde toplu katliamlar yaptıkları, dini binaları yaktıkları, kadın ve çocukları esir alıp sattıkları anlatılmaktadır.Kaynakwh webhatti.com:

  (Yabancilarin ders kİtaplarinda tÜrkler ve tÜrkİye)< Resmi açmak için tıklayın >


  Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’nin 1913 ve 1918 yıllarında kaybettiği savaşlarda, Avrupa’da 23 bin km2’lik toprak kaybı ile Doğu Trakya ve İzmir’i geri verdiğinden (ancak Haziran 1913’te Türk Ordusunun Doğu Trakya’yı istila ettiği ve burada yaklaşık 100 bin Bulgarı kestikleri ve 400 bin Bulgarı topraklarından sürgün ettiğinden) bahsedilmektedir.
  < Resmi açmak için tıklayın >

  ERMENİSTAN
  İlköğretim Tarih Kitaplarında;


  Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde, Başlangıçta; Türkler büyük başarılar elde ettiler. Orada yaşayan Ermenileri, Yunanlıları, Asurluları katlettiler...
  İlk olarak Osmanlı Ordusundaki Ermenilerin ellerinden silahlarını aldılar ve onları yok ettiler. Ermenilere yolların inşası, barikatların kurulması ve yüklerin taşınması gibi en ağır işleri veriyorlardı. Sonra da askerler ya da polis onları ellişerli-yüzerli gruplar halinde götürüp katlediyordu.
  Ermeni halkının göç ettirilmesi ve katliamı 1914 sonu ile 1915 ilkbaharı ile başlar. Türk Devleti Ermeni ahalisini Ortadoğu’nun çöllerine sürgün ediyordu. Sürgün süresince Ermenilerin neleri varsa talan ediliyordu. Güzel kadınlar ve kızlar Müslümanların haremine götürülüyordu. Kürtlerin, çetelerin, polis ve askerlerin saldırılarına maruz kalıyorlardı. Yola devam edemeyenler öldürülüyordu.
  Güney şehirleri köle pazarlarına dönüşmüştü. Buralarda Ermeniler çok ucuza satılıyordu.
  (O yıllarda kölelik var mıydı?)
  . 200 bin Ermeni zorla Türkleştirildi. Vahşiler, imparatorluğun 66 şehir ve 2500 köyünün Ermeni ve Hristiyan halkını yok ettiler. 2350 kilise ve manastır, 1500 okul talan edildi ve yıkıldı. Osmanlılar; bankalardaki paralarına, onlara ait topraklara, çiftliklere, menkul ve gayrimenkullere el koydu.
  Türkiye tarafından, Ermeni sorununun çözümlenmesi amacıyla 1915-1923 yıllarında yapılan Ermeni soykırımının tanınması Ermeni milleti için prensip anlam taşımakladır.
  Soykırım olayının tanınmasıyla; Ermeni milletinin toprak taleplerinin ve uğratılan zarar tazminatının tanınması konuları ortaya çıkmaktadır.
  (Kurtuluş Savaşı’nda erkeklerin cephede olmasını fırsat bilip, Ermeni çetelerin yakıp yıktığı köylerden, öldürdükleri insanlardan bahsedilmiyor. Daha on yıl öncesi Azerbaycan’da Ermenilerin yaptığı Hocalı Katliamı’ndan da bahsedilmiyor.)
  < Resmi açmak için tıklayın >

  SURİYE
  İlköğretim Coğrafya Kitabında;


  Toroslar’ın güneyinde yer alan Türkiye toprakları (Mersin ve Hatay) Suriye toprakları olarak gösterilmektedir.
  Osmanlı İşgali yaklaşık 400 yıl sürmüştür. Araplar, ülkelerinin hürriyetini çok sayıda şehit vererek sağlamışlardır. İngiliz ve Fransız işgalleri ise Suriye’nin kuzey bölgelerinin ve İskenderun sancağının zorla koparılmasına yardım etmiştir.
  Suriye ovalarının en genişi olan bu ova, Toros Dağları eteklerinden başlar ve Fırat Vadisi’ne kadar uzanır.
  105 nci sayfada "Suriye Nehirler Haritası"nda; Hatay, Suriye'ye dahil olarak gösterilmekte, Toros dağlarının güneyinde kalan bölge zorla koparılmış bölge olarak belirtilmektedir. 107 nci sayfada; "Asi Nehri" iç sular arasında sayılmaktadır

   


  Yazan: yavuzkaraca
 2. ne kadar saçma :off::off::off::off::off:

  - - - Eklendi - - -

  amaçları Türkleri kötülemek neymiş güneydoğu anadolu nun bir kısmı kürdistanmış yok daha neler hepsi yalancı yayıncılar :off:
   
 3. allah belalarını verecek sopa:
   
 4. harbiden ne saçma eskiden bütün dünya türklerindi hem almanlar yahudilerin içine etti ondan bahsetmemişler amerikalılar kızıl derelilerin soyunu kuruttu onlardanda bahseden yok hem hatay kendi ısteğiyle türkiyeye katıldı
   
 5. Bir Osmanlı askeri görünce yolunu değiştirenler şimdi istediğini yazıyor vay arkadaş:off:
   
 6. azerîlerde türk ama onlarıda araştırsak birşeyler çıkar
   
 7. Yazık la acıdım bunlara...
   
 8. besle kargayı oysun gözünü. Bir zamanlar Osmanlı'dan medeniyet,adalet dilenen soytarılar hepsi.
   
 9. :evet: aynen
   
 10. :hmmm çope atmayalim hepsini bizim tarih kitaplari ne kadar gerçek? neyi ne kadar biliyoruz?
   
 11. Saçmalıktan öte değil
   
 12. Kağıt üzerinde birilerini karalamak çok kolaydır...İşte bunu yapan insansı'lar aciz, zayıf ve korkak kişiliklerdir.

  Ama sinirlenmeyeceğim,elbet hakkettikleri cezayı bulacaklar. O zaman göreceğiz onları...
   
 13. kendi yaptıklarını anlatmıyorlar osmanlıdan hoşgörülü devlet mi vardı be!!!Yıllarca sömürdünüz Afrika'yı ezdiniz ordakileri onları niye anlatmıyorsunuz.Osmanlıya ihanet ettiniz önce destekleyip sonra arkasından vurdunuz bunlar nerde niye yazmıyor?Çanakkalede metrekarey bilmem kaç bin mermi düştü yağmur gibi yağdırdınız be...yazdıklarından daha kötüleri var kendilerini unutuyorlar galiba.sinir oluyorum.......
   
 14. Bir ülke kendi yaptıklarını yazar mı hiç kardeşim.
   
 15. o da doğru çünkü yaptıkları utanılacak şeyler bazıları insanlık dışı
   
 16. Ve bunları ört-bas etmeye çalışıyorlar çoğu ülkedeki arşivleri toparlamaya (çalmaya) çalışarak.
   
 17. Saçmalık rezalet iğrenç bunlar şaşkınlık içinde okudum ve çok üzüldüm acaba o ülkelerde yaşayan ve bu gerici zihniyetin verdiği fıkraya benzeyen eğitime inanan Türk çocukları varmı
   
 18. Diyecek hiçbirşey bulamıyorum.
   
 19. Türk'ün Türk'den başka dostu yoktur sözünden başka bir şey gelmedi aklıma. müslüman diye çoğu devletlere yüz verilirse sonuç böyle olur.
   
 20. hatayı ataturk 7 bın franka fransızlardan satın aldı

  - - - Eklendi - - -

  ben kendı mılletıme guvenmıyorum avru pa dunya kımın umrunda
   
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
16/01/2019 - 13:57