Yabanci Larin TÜrkler Hakkinda Kİ Yorumlari

Sponsorlu Bağlantılar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

onur_poy

Üye
    Konu Sahibi
Napeleon BONAPART
"İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanıbaşında her ikis cinsi, kadınla erkeği şereflendiren tek fazilet vardır: Vatana, icabında her şeyini feda edecek kadar bağlı olmak, Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hadiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler bu çeşit kahramanlardır ve ondan dolayı:
Türkler öldürülebilir, lakın mağlup edilemezler. Türk askerlerini dal kılıç olmaya mecbur edecek kadar üstlerine varmamalıdır. Bir defa dal kılıç olmayı göze almış bir kaç yüz Türk meydana çıkarsa önelerinde mağlup olmamak mümkün değildir."
__________________________________________________ _________________
ORJİNAL MSJ(Diablo Tyrael)
TASSE
"Türkten bahsediyorum. Düşmana saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir deniz ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli, kasırgayı, göz kamaştıran bu gölü çoşkun bir denize, ıtrında asalet uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı da inciten bri gaflet olur."
__________________________________________________ _________________
Demirbaş ŞARL
"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindan da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lakin gene esirim; şevkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar."
__________________________________________________ __________________
Edmondo De AMICS
"Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir."
__________________________________________________ __________________
Conte De BONNEVAL
"Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe olan bu eşsiz memlekete yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz. Lakin Türk te aziz ve çok aziz."
__________________________________________________ __________________
Mete HAN, Hun Hükümdarı
"Nerede bir Türk varsa, orayı kalbinden seveceksin."
"Boyun eğmeyeceğiz!
Zira öteden beri Hing-nu'lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görürler. Savaşcı süvari hayatımız sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler ki, savaşta savaşcıların kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanlığımızın şöhreti kalacak, çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin EFENDİSİ OLACAKLARDIR."
__________________________________________________ __________________
PLANO CAPRİNİ
"Dünya'da Türk kadar saygıbilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat, büyüklere karşı itaat o derecedir ki, bizim keşiş (dini) sınıfımız bile onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar."
__________________________________________________ __________________
FELDMAREŞAL H. VON. MOLTKE
"Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadının etek tutuşundan silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır... O doğduğu günden beri müsellahtır, bundan dolayı da hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir."
__________________________________________________ __________________
IBN HASSUL
"Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve büyük amaçları elde etmek uğrunda daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu teala onları arslan suretinde yaratmıştır...
Türk, bağı çözüldükten sonra, askere başbuğ olmak veya perdedarlık etmek veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan başka bir işe razı olmaz."
__________________________________________________ __________________
BUSBECQ
"(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onları durmadan okşa***** muhabbetlerini kazanırlar. Son derece zorda kalmadıkça kızgınlıklarını çıkarmak için değnekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu olarak da atlar insanlara karşı gayet muhabbetli oluyorlar.
__________________________________________________ __________________
PIERRE LOTİ
"Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek soyluluk ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde balagatı, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı bir hayat içinde kibar bir hakikat hissettiren tek varlık Türklerdir. Şark hülya ve efsaneler alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan gerçeğidir."
__________________________________________________ __________________
Komutan PRINCE EUGENE
"Şimdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin şanlı hikayesini Donue'a (Tuna) götürüyor. Fakat Haşmetpenah ! itiraf etmeğe mecburum:
Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete layık bir biçimde döğüştüler. Türk'e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler.
Onların sönüşü, pırıltılarda göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor. Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ışık kütlesi gibi, beyaz bir eriyişle çekildiler, görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli"
__________________________________________________ __________________
İORGA (ROMEN)
"Türk ülkesinin hiç bir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzadelerden oluşan hiç bir yüksek tabaka yahut zadeğan sınıf mevcut değildir. İşte bundan dolayı etle kemikten ve sinirle kandan ibaret bütün canlu mahluklar hep aynı veziyettedir (eşittir) ve dünyanın her yerinde olduğu gibi vahşi hayvanlar bile nasıl secaat ve cesaretleriyle ayrılırlarsa, Türkiye'de de insanlar arasında ancak o kadar Türk gösterilebilir."
__________________________________________________ __________________
POSTEL
"Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir."
__________________________________________________ __________________
LEON CAHON
"Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yanlız fakir tebasını besleyip giydirmek için değildir; O, Türkün şöhreti ve milletinin şanı ve şerefi için gece gündüz çalışmış ve çarpışmıştır. Mısır firavunu, İran şahı ve yahut Asur hükümdarı kendi sahısları uğruna yahut ilahlarının kudretini göstermek amacıyla milletlerini yok ettiği halde, Türk hakanı milletinin hüsn-i şöhretinden başka birşey düşünmemiştir."
__________________________________________________ __________________
ARAP ALİMİ CAHİZ
"Türkler yaltaklanma, yaldızlı sözler, münafıklık, kovuculuk, yapmacık, yerme, riya, dostlarına karşı kibir, arkadaşalarına karşı fenalık, bi'dat nedir bilmezler. Çeşitli fikirler onları bozmamıştır.
Türkler pek namuslu insanlardır."
__________________________________________________ __________________
DU LOIR
"Hiç süphesiz ki ahlâk bakımından Türk siyasetiyle medeni hayatı bütün cihana örnek olabilecek variyettedir."
__________________________________________________ __________________
CAMPENELLA
"Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü?.. Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana hissettiriyor. Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler vard...
Üzerinde yalnız hakikatın, adaletin vehürriyetin hüküm sürdüğü bir GÜNEŞ ÜLKE - CİVİTAS SOLIS, yarın neden vücut bulmasın?...
__________________________________________________ __________________
CHARLES ROYAN (Plevne'de Gazi Osman Paşa emrinde hizmet görmüş ve sonradan general hütbesine kadar yükselmiş Avusturalyalı bir Dr. General)
"Allah - Allah! nidalarıyla ve yiğit yüreklerindeki imanın kudreti ile Rus süngüleri üzerine öyle atılışları vardı ki, İngiltere tarihinde gördüğümüz kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla şecaat göstermiş olamazdı.
Silah arkadaşım olmuşş bu insanların sahip bulundukları yüksek nâmus ve şeref duygularını, engin şecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
__________________________________________________ __________________
General TAVSHEND (Birinci Dünya Savaşında Irak Cephesi komutanı iken Türk ordusuna yenilerek esir düşmüş İngiliz Generali)
"Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin altını çiziyorum), savunmakta Türklerle kıyaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek isterim. Orada, bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğramış olan kıtalar Türk olmasalardı yerlerinde kalamaz ve derhal değiştilirlerdi. Oysa Türkler tüm savaş boyunca siperlerinden ayrılmadılar.
__________________________________________________ __________________
General HAMİLTON (Çanakkale'ye taarruz eden müttefik orduların Başkomutanı)
"Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu karşısında bulunuyoruz..."
__________________________________________________ __________________
Lord CASEY (1967-71 arasında Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de savaşmış bir Anzak)
"... Bizler o Yarımada'dan kahraman Türk Milletine duyduğumuz takdirle ayrılmışızdır... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman olduğu kadar insan ve uygar bir milletin evlatlarısınız...
__________________________________________________ __________________
General Liman von SANDERS (Çanakkale'de 5'nci Türk Ordusuna komuta etmiş Alman Generali)
Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır.
Çelikten, mânevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorunun cevabı işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu çocuğunun kendisi idi!...
Tarih kitaplarında Türkler hakkında yazılı olanlar, hatta onlarla savaşanların anlattıkları gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle aynı safta savaşmaktır. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.
Taş üzerinde yatıyor, Güneşe, fırtınalara, soğuğa, yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyanın bütün vasıta ve imkânlarına sahip düşmanlarıyla arslanlar gibi döğüşüyorlardı. Bu ne sessiz, gösterişsiz bir yurt sevgisi idi!...
Allah adını yürekten tekrarla***** saldırganın üzerine atılıyorlardı.
Düşmanları da onlara hayrandı.
Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman, yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı...
__________________________________________________ __________________
Alman tarihçi HAMMER
"Tarih, Türkler'den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."
__________________________________________________ __________________
La MARTİN
"Bence insanlığa şeref veren Türk Milleti'nin düşmanı olmak insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır."
__________________________________________________ __________________
Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
"Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir."
__________________________________________________ __________________
Albert SOREL
"Türkler, Asya'nın güçlü ulusudur."
__________________________________________________ __________________
Baron BUSBEK
"Türkler, bilime saygılı ve ince duygulu bir ulustur."
__________________________________________________ __________________
Lord BYRON
"Kılıcı insafsız bir ustalıkla kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır."
__________________________________________________ __________________
Charles McFARLANE
"Türklerin doğruluklarıyla, namusları ne kadar övülse yeridir."
__________________________________________________ __________________
HAMİLTON
"Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
__________________________________________________ __________________
Semame İbni EŞREŞ
"Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylan bilir."
"Türk korkmaz korkutur, bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır."
__________________________________________________ __________________
TOWSHEND
"Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
__________________________________________________ __________________
WİLLİAM PİTT
"Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
__________________________________________________ __________________
THIERS
"Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi."
__________________________________________________ __________________
Hz.MUHAMMED
"Türkler size dokunmadıkça, onlara dokunmayınız"
"Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz"
"Türk olan benim ordularımdır"
(ALINTI)
 


Kin_ittifak

Kin_ittifak

Üye
HAMİLTON
"Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
__________________________________________________
TOWSHEND
"Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
__________________________________________________ __________________
WİLLİAM PİTT
"Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
----------------------------------------------------------------------------
Hz.MUHAMMED
"Türkler size dokunmadıkça, onlara dokunmayınız"
"Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz"
"Türk olan benim ordularımdır"

en dogrusunu sölemis.
 
midnight

midnight

Üye
Originally posted by onur_poy@Sep 10 2005, 03:25 AM
__________________
HAMİLTON
"Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
__________________________________________________
TOWSHEND
"Savaşın zevkini almak isteyenler Türklerle savaşsınlar."
__________________________________________________ __________________
WİLLİAM PİTT
"Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapamadıkları halde haksızlığa uğramışlardır."
----------------------------------------------------------------------------
Hz.MUHAMMED
"Türkler size dokunmadıkça, onlara dokunmayınız"
"Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz"
"Türk olan benim ordularımdır"
(ALINTI)
[post=161360]Quoted post[/post]​

;;) Gerçekten dürüstlüklerinden dolayı bunları yazanları kutluyorum..
 

delimakina

Üye
THIERS
"Eğer bir Türk devleti olmasaydı yaratmak gerekirdi."
yaratmak yaradana mahsustur
 
Caine

Caine

Üye
HAMİLTON
"Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur."
vee
Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
"Ey Almanlar, bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler, hakkın, adaletin ne olduğunu Türkler size öğreteceklerdir."

ne doğru demişler ;;)
 
jewel_ma21

jewel_ma21

Üye
Hz.Muhammed (S.A.V.) 'in dedikleri cok ilgimi cekti,
hani bizim musluman ulkelerle savas muhabbetimiz vardi ya,
iste bu savasin olmasi; kiyametin kopacagi demekmis.........
KIYAMET YAKIN

Martin Luther'de guzel konusmus
 
SANCAR

SANCAR

Üye
güzel bi yazıymıs nası gözümden kaçtı anlamadım :bravo:
 
iOS Developer

iOS Developer

Üye
işte bu..Türk'ün gücü...
 
tsubasa

tsubasa

Üye
Originally posted by jewel_ma20@Sep 11 2005, 02:49 AM
Hz.Muhammed (S.A.V.) 'in dedikleri cok ilgimi cekti,
hani bizim musluman ulkelerle savas muhabbetimiz vardi ya,
iste bu savasin olmasi; kiyametin kopacagi demekmis.........
KIYAMET YAKIN

Martin Luther'de guzel konusmus
[post=162497]Quoted post[/post]​
Hoca benim bildiğim o bizim bi müslüman ülkeyle olan savaşımız değil,ecnebilerin bi müslüman ülkeye saldırdığında (sanırım arap yarım adasında) türkler öyle bir ordu oluşturacakmış ki yer gök inleyecekmiş,ben böyle biliyordum ;) buda kıyamet alametiymiş
 

keano

Üye
ah ulan aaahhh bide ekonomiye ve ulke yonetimine kafamiz bassa....bugunlerde cesurluk erkeklik gibi seyler basari getirmiyoki beaa...
 
FrontmaN

FrontmaN

Üye
hAmilton güzel demiş ama o dönemdeki ing başbakanın churcill in Türkler hakkındaki yorumlarını hiç sevmem
 
serdar06288

serdar06288

Üye
abi çok güzel yazılar bunlar ya
 
мιѕтαα

мιѕтαα

Üye
goruyosunuz dimi iste turkler budur yaaaa biz buyuz
 
DeLmIrA

DeLmIrA

Üye
ulan butun dunya Turklerin nassı bi millet oldugunu bilioda kendi vatandaşımız olcak insanlar nie köstek oluo (dolandırıcılar,hortumcular, bır kısım devlet adamı) :vur: :vur:
 

keano

Üye
Originally posted by DeLmIrA@Sep 12 2005, 11:55 AM
ulan butun dunya Turklerin nassı bi millet oldugunu bilioda kendi vatandaşımız olcak insanlar nie köstek oluo (dolandırıcılar,hortumcular, bır kısım devlet adamı) :vur: :vur:
[post=163605]Quoted post[/post]​
cok dooru diyon birader.
ya oda zayif noktamiz zaten, herkes erkek herkes delikanli herkes cesur. 1 turk 1000ecnebiye bedel vs vs guru verici sozler ama bunlar artik modern cagda islemiyo. kimse(cogunluk) tum milletin/ulkenin menffaati icin birsey yapmiyor TR'de, herkes kendi dalgasinda. her yinetim kisa vadeli o anlik oy alicak planlar yapiyor, uzun vade diye bisey bilmiyo adamlar. Parti baskani 30 yil istifa etmiyor vs vs. dolandirici dolu ortalik. yani diyoz her meclise giden bozuluyo, kardesim meclis halktan gelen kisilerden olusuyo, yani halk boyle. ne biliim genlerimizdemi vardir kacakcilik nedir :D
 

DefectoR

Originally posted by tsubasa+Sep 12 2005, 03:02 AM--><div class='quotetop'>QUOTE(tsubasa &#064; Sep 12 2005, 03:02 AM)</div><div class='quotemain'><!--QuoteBegin-jewel_ma20@Sep 11 2005, 02:49 AM
Hz.Muhammed (S.A.V.) &#39;in dedikleri cok ilgimi cekti,
hani bizim musluman ulkelerle savas muhabbetimiz vardi ya,
iste bu savasin olmasi; kiyametin kopacagi demekmis.........
KIYAMET YAKIN

Martin Luther&#39;de guzel konusmus
[post=162497]Quoted post[/post]​
Hoca benim bildiğim o bizim bi müslüman ülkeyle olan savaşımız değil,ecnebilerin bi müslüman ülkeye saldırdığında (sanırım arap yarım adasında) türkler öyle bir ordu oluşturacakmış ki yer gök inleyecekmiş,ben böyle biliyordum ;) buda kıyamet alametiymiş
[post=163453]Quoted post[/post]​
[/b][/quote]
Üstteki iki yazı da Kuran&#39;da yazıyor mu????
Peygamber efendimiz söylemişse mutlaka yazıyodur, ama ben görmedim de&#33;&#33;&#33;


Bu arada Peygamber, yabancı mı???
Yahu Peygamber&#39;e de ırkçılık yaptırdınız ya helal olsun size...
O hiç bir ırk için hatta kendi ırkı olan Araplar için bile böyle bi söz sarf etmemiştir. Türk olan benim ordumdur die...

O bütün insanlığa seslenmiştir, ırk değil din üzerine yoğunlaşmıştır, Müslüman olan benim ordumdandır demiştir.
 

karakartal

Üye
Yukarıda yazılanların hepsi de doğru söylenmiş sözler ama bunlar yabancıların düşünceleri acaba Türkler ne düşünüyor "Türkler hakkında" biz gerçekten layıkmıyız
atalarımıza ve atalarımızdan miras kalan şeylere ne kadar sahip çıkıyoruz tarihi antik eserleri kastetmiyorum dilimizi örf ve adetlerimizi ne kadar benimsiyoruz ve bir Türk
olarak Türkleri ne kadar seviyoruz bir birimize karşı ne kadar hoş görülüyüz bir düşünün
bakalım dilimizi saran ingilizce kelimeleri ve bu kelimelere olan merakımızı herkez kendini bir tartsın bakalım
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt