1. Siteyi tamamen reklamsız görüntülemek için; hemen şimdi Giriş Yap veya Kayıt Ol

Türkiye'nin Şimdiye Kadar Gelmiş Geçmiş Cumhurbaşkanları - 2009

 • 9 Nisan 2009
 • 94978 Okunma
 • 11 Yanıtlar
0/5, 0 Oy

 1. < Resmi açmak için tıklayın >


  Mustafa Kemal ATATÜRK
  Görev Süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938
  1881 yılında, Osmanlı İmparatorluğu&#8217;nun bir ili olan Selanik&#8217;te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım&#8217;dır. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra ilkokulu Selanik&#8217;te Şemsi Efendi Mektebi&#8217;nde okudu. Öğrenimini Selanik Askerî Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi&#8217;nde sürdürdü. 1899&#8217;da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi&#8217;ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle, Harp Akademisi&#8217;ni de 1905&#8217;te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

  Mustafa Kemal 1905 yılında Şam&#8217;da 5. Ordu&#8217;da, 1907&#8217;de Makedonya&#8217;daki 3. Ordu&#8217;da görevlendirildi. Manastır ve Selanik&#8217;te görevli iken 1909&#8217;da İstanbul&#8217;daki (31 Mart Vak&#8217;ası) ayaklanmayı bastıran Hareket Ordusu&#8217;nda görev yaptı. Arnavutluk isyanını bastırma harekâtına katıldı. 1911&#8217;de İtalya&#8217;nın Trablusgarp&#8217;a asker çıkarması üzerine Tobruk&#8217;a gönderildi. Tobruk ve Derne&#8217;de Türk Kuvvetlerini başarı ile yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912&#8211;1913 yıllarında Balkan Savaşı&#8217;na katıldı; Edirne&#8217;yi Bulgaristan&#8217;dan geri alan kolorduda görev yaptı. 1913&#8211;1915 yıllarında Sofya&#8217;da ataşe olarak bulundu. Birinci Dünya Savaşı&#8217;nda, 1915&#8217;te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı&#8217;na katıldı. Gelibolu&#8217;da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; &#8220;Anafartalar Kahramanı&#8221; olarak ün kazandı.
  1916&#8217;da Doğu Cephesi&#8217;ne Kolordu Komutanı olarak atandı ve generalliğe yükseltildi. Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal, Bingöl ve Muş&#8217;u düşmandan geri aldı. 1917&#8217;de Filistin ve Suriye&#8217;de görevli 7. Ordu Komutanlığı&#8217;na atandı. Aynı yıl Veliaht Vahdettin ile Almanya&#8217;ya gitti.
  Alman Genel Karargâhı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918&#8217;de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşı&#8217;nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması&#8217;ndan sonra İstanbul&#8217;a geldi. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul&#8217;dan ayrıldı.
  Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919&#8217;da Samsun&#8217;a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919&#8217;da Amasya Genelgesi&#8217;ni yayımladı. Türk milletine, &#8220;Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas&#8217;ta bir kongre toplanacağını&#8221; bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmeti&#8217;nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919&#8217;da Erzurum&#8217;da, 4 Eylül 1919&#8217;da Sivas&#8217;ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.
  Bu kongrelerde, &#8220;Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir millî meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği&#8221; kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920&#8217;de Ankara&#8217;da tarihî görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması&#8217;nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.
  İtilaf Devletleri&#8217;nin yardımıyla İzmir&#8217;i işgal eden Yunan Kuvvetlerinin ilerlemesi 1921&#8217;de Birinci ve İkinci İnönü savaşlarıyla durduruldu. 23 Ağustos 1921&#8217;de yeniden saldıran Yunan Ordusu bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa&#8217;nın yönettiği Türk Ordusu Sakarya Meydan Savaşı&#8217;nı zaferle sonuçlandırdı. 22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal&#8217;e &#8216;Mareşal&#8217; rütbesi ve 'Gazi' unvanı verildi. Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922&#8217;de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa&#8217;nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı&#8217;nda (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu&#8217;nun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922&#8217;de İzmir&#8217;e girdi. 11 Ekim 1922&#8217;de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.
  Kurtuluş Savaşı&#8217;nın ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilirken, Mustafa Kemal de Cumhurbaşkanı seçildi. 1938&#8217;deki ölümüne dek arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu.
  Mustafa Kemal&#8217;e, 24.11.1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.
  Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı&#8217;nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933&#8217;te Beş Yıllık Sanayi Planı&#8217;nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyeti&#8217;ne girilmesi (1932), Balkan Antantı&#8217;nın imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiye&#8217;nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatay&#8217;ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.
  Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı&#8217;nı başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dâhi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.
  Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938&#8217;de aramızdan ayrıldı.
   


  Yazan: Dogus Pertez

 2. < Resmi açmak için tıklayın >


  İsmet İnönü

  Görev Süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950 1884 yılında İzmir&#8217;de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas&#8217;ta tamamladı. Bir yıl Sivas&#8217;ta Mülkiye İdadisi&#8217;nde okuduktan sonra, 1897 yılında İstanbul&#8217;daki Mühendishane İdadisi&#8217;ne gitti. 1901&#8217;de Mühendishane-i Berri-i Hümayun&#8217;a (Kara Harp Okulu) giren İsmet İnönü, bu okulu 1903&#8217;te topçu teğmeni olarak birincilikle bitirdi. 1906&#8217;da Erkân-ı Harbiye Mektebi&#8217;nden gene birincilikle mezun olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne&#8217;deki 2. Ordu&#8217;nun 8. Alayı&#8217;nda bölük komutanlığına atandı. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu (1907)
  1908&#8217;de kolağası oldu ve 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak bilinen ayaklanmayı Selanik&#8217;ten gelerek bastıran Hareket Ordusu&#8217;nda görev aldı.

  1910&#8211;1913 yılları arasında Yemen İsyanı&#8217;nın bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri ve meslekî özellikleriyle dikkati çekti. I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi&#8217;nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk&#8217;le birlikte çalışırken, dostlukları ve devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Ardından Suriye Cephesi&#8217;nde savaşan Mustafa İsmet Bey, Millî Mücadele sırasında Atatürk&#8217;ün en yakın silâh arkadaşı olarak öne çıktı.
  23 Nisan 1920&#8217;de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;ne Edirne milletvekili olarak katıldıktan sonra, 3 Mayıs&#8217;ta İcra Vekilleri Heyeti&#8217;nde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili oldu. Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık görevleri de uhdesinde kaldığı halde Garp Cephesi Komutanlığı görevine getirildi. Kuruluş aşamasındaki düzenli ordu ile Çerkes Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Ocak ve Nisan 1921&#8217;de I. ve II. İnönü savaşlarında Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerleyişini durdurdu.
  I. İnönü Savaşı ile tuğgeneral rütbesine yükselen İsmet Paşa, Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz&#8217;dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Ateşkes toplantısında Büyük Millet Meclisi&#8217;ni temsil etti. 1922'de hariciye vekili oldu. Gençlik yıllarından beri edindiği diplomatik müzakere tecrübesi nedeniyle Lozan Barış Konferansı&#8217;na Dışişleri Bakanı ve Türk heyeti başkanı olarak gönderildi.
  Görüşmeler sırasında Türkiye&#8217;nin çıkarlarını titizlikle savunan İsmet Paşa, 24 Temmuz 1923&#8217;te Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması&#8217;nı imzaladı.
  Cumhuriyetin ilânından sonra 1923&#8211;1924 yıllarında ilk hükûmette başbakan olarak görev aldı, aynı zamanda Halk Fırkası Genel Başkan Vekilliği&#8217;ni üstlendi. 1934&#8217;te Soyadı Kanunu çıktığında Atatürk&#8217;ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet Paşa, başbakanlık görevini 1925&#8211;1937 yılları arasında da sürdürdü.
  Atatürk&#8217;ün ölümünden sonra 1938 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye&#8217;nin ikinci cumhurbaşkanı olarak seçilen İnönü, cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHP Genel Başkanlığı&#8217;na da getirildi. CHP&#8217;nin 26 Aralık 1938&#8217;de toplanan I. Olağanüstü Kurultayı&#8217;nda partinin değişmez genel başkanı seçilerek Millî Şef unvanını aldı.
  II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye&#8217;yi savaş felâketinin dışında tutmayı başaran İnönü, savaştan sonra çok partili siyasi rejime geçilmesinde etkili oldu.
  1950 genel seçimlerinden sonra CHP, iktidarı Demokrat Parti&#8217;ye bırakırken, İsmet İnönü de 1960 yılına kadar ana muhalefet partisi genel başkanlığı yaptı. 27 Mayıs askerî müdahalesinden sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961 tarihinde başbakanlığa atandı.
  1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 1972&#8217;de toplanan CHP Kongresi&#8217;nde kendi desteklediği grubun Bülent Ecevit&#8217;in listesi karşısında yenilgiye uğraması üzerine, genel başkanlık ve milletvekilliğinden istifa etti.
  25 Aralık 1973 tarihinde ölünceye kadar Anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği yapan İsmet İnönü&#8217;nün, 1916 yılında evlendiği Mevhibe Hanım&#8217;dan üç çocuğu bulunmaktaydı.
   
 3. < Resmi açmak için tıklayın >


  Celal Bayar

  Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960
  1883 yılında Bursa&#8217;nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. Bursa&#8217;da İpek Meslek Yüksek Okulu ve College Francais de l&#8217;Assomption&#8217;da eğitim gördü ve memuriyet yaşamına atıldı. Hukuk ve bankacılık alanlarında çalıştı. 1907&#8217;de İttihat ve Terakki&#8217;nin Bursa&#8217;daki gizli kolu olan Küme adlı örgüte girdi. Ardından Cemiyet tarafından İzmir&#8217;e gönderildi.
  Mütareke döneminde İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti&#8217;ne girdi. İzmir&#8217;in işgali tehlikesi belirince, Galip Hoca takma adıyla zeybek ve köy hocası kılığında bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yaptı. İzmir&#8217;in işgalinden sonra Aydın&#8217;ın geri alınması mücadelesine katıldı. Balıkesir Kongresi kararıyla Akhisar Cephesi Komutanlığına getirildi.

  12 Ocak 1920&#8217;de toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi&#8217;ne Saruhan Sancağı milletvekili olarak katıldı. Millî Mücadele&#8217;nin başlaması ile birlikte Anadolu&#8217;ya geçerek bu hareketteki yerini aldı. Birinci Büyük Millet Meclisi&#8217;nde milletvekili olarak görev alan Mahmut Celal Bey, 1921&#8217;de İktisat Bakanı oldu.
  Lozan Barış Konferansı&#8217;na danışman göreviyle katıldı. 1923 seçimlerinden sonra II. Büyük Millet Meclisi&#8217;ne İzmir milletvekili olarak girdi. Mart 1924&#8217;te Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığına atandı. Temmuz 1924&#8217;te bu görevinden istifa etti.
  1924 yılında İş Bankası&#8217;nın kurulmasında önemli rol oynadı ve 1932&#8217;ye kadar genel müdürlüğünü yaptı. Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin kuruluşunda politika becerisi ve iktisatçı kimliği ile parladı. 1932&#8217;de İktisat Bakanlığı&#8217;na getirilen Bayar, 1937&#8217;ye kadar bu görevde kaldı. Ayrıca 1937&#8211;1939 yılları arasında başbakanlık yaptı. Daha sonra siyasî yaşamını İzmir milletvekili olarak sürdürdü.
  Çok partili siyasî yaşamın başlaması üzerine 1946 yılında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti&#8217;yi kurdu ve başkanlığa getirildi. Partisinin 1950 seçimlerini kazanmasından sonra 22 Mayıs 1950&#8217;de Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;nce Türkiye&#8217;nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi.
  10 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevden 27 Mayıs askerî müdahalesi ile 1960 yılında uzaklaştırılan Mahmut Celal Bayar, 15 Eylül 1961&#8217;de Yassıada Mahkemesi tarafından idama mahkûm edildi. Cezası daha sonra müebbet hapse çevrilerek Yassıada&#8217;dan Kayseri Bölge Cezaevi&#8217;ne nakledilen Bayar, 7 Kasım 1964&#8217;te rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakıldı.
  1903 yılında Reşide Hanım&#8217;la evlenen ve üç çocuğu olan Celal Bayar 22 Ağustos 1986 günü İstanbul&#8217;da vefat etti.
   
 4. < Resmi açmak için tıklayın >

  Cemal Gürsel
  Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966
  1895 yılında Erzurum&#8217;da doğdu. İlköğrenimini Ordu ilinde yaptı. Daha sonra Erzincan ve İstanbul&#8217;da askerî öğrenci olarak eğitim hayatını sürdürdü.
  1915&#8211;1917 yıllarında Topçu Subayı olarak Çanakkale Savaşlarına katılan Cemal Bey, Filistin ve Suriye cephesinde görev aldı. Kurtuluş Savaşı&#8217;nın Batı cephesindeki bütün savaşlarına katıldı.
  1929 yılında Harp Akademisi&#8217;ni bitiren Gürsel, 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı&#8217;na atandı. 3 Mayıs 1960'ta bir mektupla silahlı kuvvetlere veda ederek İzmir'e gitti.

  27 Mayıs 1960 günü gerçekleştirilen askerî müdahaleden hemen sonra MBK'nın başına getirildi. 28 Mayıs'ta devlet ve hükümet başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilerini üstlenerek yeni hükümeti kurdu. Devrik Başbakan Adnan Menderes ve iki bakanının idam edilmesinden sonra yeniden demokratik düzene dönülmesi ve 1961 Anayasası&#8217;nın hazırlanmasında önemli rol oynadı. Halkoyuna sunulan ve kabul edilen bu Anayasa gereğince 10 Ekim 1961&#8217;de yapılan seçimlerden sonra oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye&#8217;nin dördüncü cumhurbaşkanı seçildi.
  1966 yılında başlayan rahatsızlığının, görevini yapmasına engel olacak duruma gelmesi üzerine,TBMM kararıyla cumhurbaşkanlığı görevine son verildi.
  1927 yılında Melahat Hanım&#8217;la evlenen ve bir çocuğu olan Cemal Gürsel, 14 Eylül 1966&#8217;da vefat etti.
   
 5. < Resmi açmak için tıklayın >

  Cevdet Sunay
  Görev Süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973
  1899 yılında Erzurum(*)&#8217;da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve İstanbul&#8217;da Kuleli Askerî Lisesi&#8217;nde yaptı.
  I. Dünya Savaşı sırasında 1917 yılında subay adayı olarak eğitim kampına katıldı. Aynı yıl Filistin cephesinde görev aldı. 1918 yılında Mısır&#8217;da İngilizlere esir düştü. Esaretten döndükten sonra Kurtuluş Savaşı&#8217;na katılarak önce Güney, ardından Batı cephesinde hizmetlerde bulundu.

  1927 yılında Harp Okulu&#8217;nu, 1930 yılında ise Harp Akademisi&#8217;ni bitirdi. 1949&#8217;dan sonra generallik rütbelerinde görev yapan Cevdet Sunay, 1960 yılında Genelkurmay Başkanlığı&#8217;na atandı.
  1966 yılında emekliye ayrılmasının ardından Cumhuriyet Senatosu kontenjan üyeliğine getirildi. Sunay, Gürsel&#8217;in rahatsızlığı sebebiyle cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesi üzerine 28 Mart 1966&#8217;da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye&#8217;nin beşinci cumhurbaşkanı seçildi. Yedi yıllık görev süresini tamamladıktan sonra 1973 yılında cumhurbaşkanlığından ayrıldı. 1980'deki askeri müdahaleye değin anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu üyesi oldu.
  1929 yılında Atıfet Hanım&#8217;la evlenen ve üç çocuğu olan Cevdet Sunay, 22 Mayıs 1982'de vefat etti.
  (*) Cevdet Sunay&#8217;ın doğum yeri, bazı kaynaklarda Trabzon olarak geçmektedir. Bu biyografide, Cumhurbaşkanlığı Arşivi&#8217;nde Cevdet Sunay dönemi ile ilgili 5/1-6 numaralı kutuda bulunan Nüfus cüzdanı suretindeki bilgi esas alınmıştır.
   
 6. < Resmi açmak için tıklayın >  Fahri Korutürk


  Görev Süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
  1903 yılında İstanbul&#8217;da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi&#8217;ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu&#8217;nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi&#8217;ni bitirdi.

  Deniz Kuvvetleri&#8217;nin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Roma, Berlin ve Stockholm&#8217;de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.
  1936&#8217;da Montrö Boğazlar Konferansı&#8217;na askerî uzman olarak katıldı. 1950 yılında amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yapan Korutürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra Moskova Büyükelçiliği&#8217;ne atandı. Ardından Madrit Büyükelçiliğine getirildi. 1965'te istifa ederek Türkiye'ye döndü.
  1968 yılında Cumhuriyet Senatosu üyesi oldu. 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;nce Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin altıncı cumhurbaşkanı seçildi.
  1980 yılında yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı ve 12 Eylül 1980 askerî müdahalesine kadar Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği sürdü.
  1944 yılında Emel Hanım&#8217;la evlenen ve üç çocuğu olan Fahri Korutürk, 12 Ekim 1987'de vefat etti.
   
 7. < Resmi açmak için tıklayın >

  Kenan Evren
  Görev Süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

  1917 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir, İstanbul&#8217;da sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesi&#8217;nden mezun oldu.
  1938 yılında Kara Harp Okulu&#8217;nu, 1949 yılında Harp Akademisi&#8217;ni bitiren Kenan Evren topçu subayı ve kurmay subay olarak silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

  Dokuzuncu Kore Türk Tugayı&#8217;nda önce Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı&#8217;ndan sonra 7 Mart 1978&#8217;de Genelkurmay Başkanlığı&#8217;na atandı. Bu görevi sırasında 12 Eylül 1980&#8217;de gerçekleştirilen askerî müdahaleyle diğer görevlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Konseyi ve devlet başkanlığını da üstlendi.
  7 Kasım 1982&#8217;de halkoyuna sunulan ve kabul olunan Anayasa ile Türkiye&#8217;nin yedinci cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 9 Kasım 1989&#8217;da görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.
  1944 yılında Sekine Hanım ile evlenen Kenan Evren üç çocuk babasıdır.
   
 8. < Resmi açmak için tıklayın >


  Turgut Özal
  Görev Süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993
  1927 yılında Malatya&#8217;da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Elektrik İşleri Etüd İdaresinde görevlendirildi. 1952 yılında mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık eğitimi için ABD&#8217;ye gönderildi. Türkiye&#8217;ye döndükten sonra Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı&#8217;na atandı.
  1961&#8211;1962 yıllarında askerlik hizmetini Millî Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatı&#8217;nın kurulmasına katkıda bulundu. Bu sırada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi&#8217;nde ders verdi.

  Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu Üyesi olarak çalıştı ve 1967&#8211;1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ayrıca Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, RCD Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu.
  1971&#8211;1973 yıllarında Dünya Bankası&#8217;nda danışman olarak görev yaptı. Türkiye&#8217;ye döndükten sonra çeşitli sınaî kuruluşlarında çalıştı ve 1979 yılı sonlarına doğru Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini de vekâleten yürüttü. Türkiye ekonomisini liberalleştirmeyi hedefleyen ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen geniş çaplı programın hazırlanmasında önemli rol oynadı.
  12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra kurulan hükûmete ekonomik işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görevinden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisi&#8217;ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin birinci gelmesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin 19. Başbakanı oldu. 1987 seçimleri sonrasında tekrar hükümet kurdu ve başbakan olarak görev yaptı.
  31 Ekim 1989&#8217;da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin sekizinci cumhurbaşkanı olarak seçilen Özal 9 Kasım 1989 günü bu görevine başladı.
  17 Nisan 1993 günü geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görevi sırasında vefat etti.
  1954&#8217;te Semra Hanım&#8217;la evlenen Turgut Özal&#8217;ın üç çocuğu bulunuyordu.
   
 9. < Resmi açmak için tıklayın >  Süleyman Demirel

  Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000


  1924&#8217;te Isparta&#8217;nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy&#8217;de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon&#8217;da bitirdi. Şubat 1949&#8217;da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi&#8217;nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi&#8217;nde göreve başladı.

  Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak üzere ABD'ye gönderildi.
  1954 yılında Devlet Su İşleri Barajlar Dairesi Başkanlığı&#8217;na, 1955 yılında da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü&#8217;ne atandı. 1960&#8211;1962 yıllarında serbest müşavir ve mühendis olarak çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.
  Siyasî yaşamına, 1962 yılında, Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. 28 Kasım 1964&#8217;te bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim 1965 aylarında görev yapan koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev aldı.
  10 Ekim 1965 genel seçimlerinde Isparta Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi&#8217;ne girdi ve seçimlerde Adalet Partisi&#8217;nin tek başına iktidar olması üzerine Türkiye&#8217;nin 12. Başbakanı olarak hükûmeti kurdu. Süleyman Demirel 4 yıl süren bu hükûmetten sonra 1969, 1970, 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 5 kez daha hükümet kurdu.
  12 Eylül 1980&#8217;de gerçekleşen askerî müdahale üzerine görevden uzaklaştırıldı ve yedi yıl yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül 1987&#8217;de yapılan halk oylaması ile siyasî yasaklar kaldırılınca Süleyman Demirel 24 Eylül 1987&#8217;de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı&#8217;na seçildi. 29 Kasım 1987&#8217;de yapılan genel seçimlerde Isparta milletvekili olarak yeniden TBMM&#8217;ye girdi. 20 Ekim 1991&#8217;de yapılan genel seçimler sonrasında Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti&#8217;nin oluşturduğu 49. Hükûmet&#8217;te başbakan olarak görev aldı.
  16 Mayıs 1993&#8217;te, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye&#8217;nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. Demirel, 16 Mayıs 2000 günü görev süresini tamamlayarak cumhurbaşkanlığından ayrıldı.
  1948 yılında Nazmiye Hanımla evlendi.
   
 10. < Resmi açmak için tıklayın >


  Ahmet Necdet Sezer
  Görev Süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007
  1941&#8217;de Afyon&#8217;da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesi&#8217;ni, 1962&#8217;de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi&#8217;ni bitirdi. Aynı yıl Ankara&#8217;da hâkim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulu&#8217;nda yedek subay olarak yaptı.

  Sezer, sırasıyla Dicle ve Yerköy Hâkimlikleri ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Medeni Hukuk alanında 1977-1978&#8217;de Ankara Hukuk Fakültesi&#8217;nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.
  1983&#8217;te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi iken Yargıtay Genel Kurulu&#8217;nca belirlenen üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 1988'de Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. Sezer, Anayasa Mahkemesi Kurulu&#8217;nca da 6 Ocak 1998&#8217;de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı&#8217;na seçildi.
  5 Mayıs 2000&#8217;de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye&#8217;nin onuncu cumhurbaşkanı olarak seçildi. 16 Mayıs 2000&#8217;de başladığı görevini 28 Ağustos 2007 tarihinde tamamladı.
  1964 yılında Semra Hanım&#8217;la evlenen Ahmet Necdet Sezer üç çocuk babasıdır.
   
 11. ilkokulda ezberlemiştim sırasıyla.. :) saol
   
 12. Güzel paylaşım teşekkürler
   
Yüklüyor...
Benzer Konular - Türkiye'nin Şimdiye Kadar
  Türkiye'nin İlkleri Kültür - Sanat 1 Kasım 2012
  Türkiye'nin En Yüksek Dağı Ağrı Dağı Kültür - Sanat 1 Mart 2010
  Türkiye'nin en güzel 10 meydanı Kültür - Sanat 25 Şubat 2010
  Türkiye'nin Jeopolitik , Jeostratejik ve Ekostratejik Önemi Kültür - Sanat 3 Haziran 2009
  Dünyada Şimdiye Kadar Kaç İnsan Yaşamıştır ? Kültür - Sanat 5 Nisan 2009
Yüklüyor...
19/02/2017 - 17:23