Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 22. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 2727 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. <h4>Anayasa`nın 22. Maddesi : </h4>
  C. Haberleşme Hürriyeti


  <p>Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.</p>

  <p>Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık
  ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
  korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre
  verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak
  gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış
  merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine
  dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli
  hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar;
  aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.</p>

  <p>İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.</p>
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 09:23