Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 129. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 5627 Okunma
 • 0 Cevap

 1. Kısım :Cumhuriyetin Temel Organları

  Bölüm :Yürütme

  Anayasa`nın 129. Maddesi :

  2. Görev ve Sorumlulukları Disiplin Kovuşturulmasında Güvence
  Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler. Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

  Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.

  Silahlı kuvvetler mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümler saklıdır.

  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir.

  Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
23/01/2019 - 18:26