Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 125. Maddesi I Açıklama ve Madde İçeriği

 • 3 Kasım 2010
 • 6596 Okunma
 • 0 Cevap

 1. Kısım :Cumhuriyetin Temel Organları

  Bölüm :Yürütme

  Anayasa`nın 125. Maddesi :

  B. Yargı Yolu
  İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

  Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

  Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır.

  İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.

  Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.

  İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.

  Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

  İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
22/01/2019 - 19:53