Sitede Sıklıkla Gündeme Gelen Dini Içerikli Konular Ve Yorumlar.....


Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Zero

Zero

Üye
    Konu Sahibi
Bazı üyelerimiz son günlerde sık sık Dini içerikli konular açmakta veya ilgili ilgisiz pek çok konuya dini yorumlarda bulunarak konuları amacından saptırmaktadırlar. Forumumuz kuralları gereği Politik ve dini konuların konuşulması, tartışılması yasaktır. Bu kuralı çok kesin çizgilerle uygulamamak, güncel kimi konuların uygun çerçevede konuşulabilmesi için zemin bırakmak için gayret ediyoruz, ancak kimi üyelerimiz gösterilen bu esnekliği ısrarla kendi inançları çerçevesinde kullanma gayretindeler. Her zeminde dini mesajlar vermeye çalışmanın kimseye bir fayda sağlamadığı, aksine gereksiz ve anlamsız tartışmalara neden olduğu ortadadır. Ana içeriği gereği forumumuz bu tip tartışmalar için uygun zemine sahip değildir..
Benzer durumların sürmesi halinde daha etkili tedbirler almak durumundayız.

Forum yönetimi olarak her yaştan her kesimden üyenin rahatsız olmadan yeralabileceği bir ortam yaratma gayretindeyiz, bu ortamın sağlanabilmesi için farklı fikirlerin ve inançların forum ortamında asgari düzeyde yansıtılması gerekir, aksi durumda rahatsızlık doğması kaçınılmazdır. Tüm üyelerimiz seçtikleri Avatardan İmzalarına, Açtıkları konulardan Mesajlarına kadar bu çerçeveye uygun davranmak durmundadır.

Pek çok üyemiz bu çervede yaptığımız müdahaleleride ne yazık ki yanlış anlamaktadır. Üyeler mesajlarına, Avatarlarına, İmzalarına yapılan müdahaleleri genelde kendi fikirlerine veya inançlarına yapılmış bir karşı müdahale olarak algılamaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken, yapılan müdahelelerin hedeflediğimiz tarafsız forum ortamını korumak için yapıldığıdır.

Tüm üye arkadaşlarımızı forum ortamımızı koruyacak şekilde duyarlı davranmaya davet ediyoruz..

Saygılar..
 

Clausius Clapeyron

Üye
Haklısınız kurallara uymak gerekli.
 
cllgr

cllgr

Üye
Bu mesajın içeriği mevcut değildir.
 
__Midas__

__Midas__

Üye
forum kurallarına uymalıyız...
 
ChavRash

ChavRash

Emekli Yönetici
Forumda bazı arkadaşlar Kuran-ı Kerim'i tamamen buraya geçirir, beklerim.. Kanıtlamadan olmaz...

Geçen gördüm; adam resmen ayetlerin çoğunu olduğu gibi foruma dökmüş... Raporlamasam eminim ki devamı gelecekti. Sağolsun tofy müdahale etti de önüne geçebildik olayın..

Din her yerde konuşulmaz, tartışılmaz.
 

damadada

Üye
madem özgurlukten bahsedıyoruz bence kısıtlama yapılmasıda yanlış sevıyeyı ayarlamak elbette önemlı ama ınanç herkesın hakkı buhakkı savunmakta herkesın hakkıoldugunu dusunuyorum
ılgılı ılgısız mesajlar yada topıcler sadece dın uzerıne mı açılıyor yapmayınyaw

okadar saçma sapan haberler yapılıyorkı forumda barı deger yargılarımızı yargılamayalım lütfen kımse gocunmasın
ama hiçolmazsa ılgılenenlerıçın bırseyler yapmayı umuyoruz
neden dıger sacma topıclerle ılgılenılmesken bukonuhakkında rahatsızlıgınızı bıldırıyorsunuz anlamış degılım
bukonuyutartişmak haddıme degıl ama enazından burdakı bırcok kişinin abısısayılacak yaşta bırıolarak rahatsızılıgımı bıldırmek ısterım
konudan rahatsızolanlarıse dıgertopıclergıbı ılgılenmeyı versınler
ben tavır halve davranışlarıma devam edecegım
herşey bilgi için paralelınde ılerlemek hedefım olsun
rahatsızolanları
eseflekınamaktan başka yapabılecegım bırsey yok
allaha emanet olun
kalınsaglıcakla serkan.......
 

Clausius Clapeyron

Üye
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;05 AM) [post=234338]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
madem özgurlukten bahsed&#305;yoruz bence k&#305;s&#305;tlama yap&#305;lmas&#305;da yanl&#305;&#351; sev&#305;yey&#305; ayarlamak elbette öneml&#305; ama &#305;nanç herkes&#305;n hakk&#305; buhakk&#305; savunmakta herkes&#305;n hakk&#305;oldugunu dusunuyorum
&#305;lg&#305;l&#305; &#305;lg&#305;s&#305;z mesajlar yada top&#305;cler sadece d&#305;n uzer&#305;ne m&#305; aç&#305;l&#305;yor yapmay&#305;nyaw

okadar saçma sapan haberler yap&#305;l&#305;york&#305; forumda bar&#305; deger yarg&#305;lar&#305;m&#305;z&#305; yarg&#305;lamayal&#305;m lütfen k&#305;mse gocunmas&#305;n
ama hiçolmazsa &#305;lg&#305;lenenler&#305;ç&#305;n b&#305;rseyler yapmay&#305; umuyoruz
neden d&#305;ger sacma top&#305;clerle &#305;lg&#305;len&#305;lmesken bukonuhakk&#305;nda rahats&#305;zl&#305;g&#305;n&#305;z&#305; b&#305;ld&#305;r&#305;yorsunuz anlam&#305;&#351; deg&#305;l&#305;m
bukonuyutarti&#351;mak hadd&#305;me deg&#305;l ama enaz&#305;ndan burdak&#305; b&#305;rcok ki&#351;inin ab&#305;s&#305;say&#305;lacak ya&#351;ta b&#305;r&#305;olarak rahats&#305;z&#305;l&#305;g&#305;m&#305; b&#305;ld&#305;rmek &#305;ster&#305;m
konudan rahats&#305;zolanlar&#305;se d&#305;gertop&#305;clerg&#305;b&#305; &#305;lg&#305;lenmey&#305; vers&#305;nler
ben tav&#305;r halve davran&#305;&#351;lar&#305;ma devam edeceg&#305;m
her&#351;ey bilgi için paralel&#305;nde &#305;lerlemek hedef&#305;m olsun
rahats&#305;zolanlar&#305;
eseflek&#305;namaktan ba&#351;ka yapab&#305;leceg&#305;m b&#305;rsey yok
allaha emanet olun
kal&#305;nsagl&#305;cakla serkan.......
[/b][/quote]
Yanl&#305;&#351; dü&#351;ünüyorsun. (yorumda bulunmuyorum bana dü&#351;mez)
 
__Midas__

__Midas__

Üye
dini kendi içimizde ya&#351;ayal&#305;m arkada&#351;lar foruma ta&#351;&#305;mayal&#305;m
 

damadada

Üye
enazından eleştire bılmen ıçın yeterlılık ıyelıgıne sahıpolmalısın sayın jameson yanlıslık senmerkezlııse buna sevındım çünki senın goruslerın benı ılgılendırmıyor tıpkı benım dusuncelerımın senı ılgılendırmedıgı gıbı
buarada amacım enazından senıngıbı çevre yapmak degıl bılesın byeeee
 

Clausius Clapeyron

Üye
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;15 AM) [post=234358]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
enazından eleştire bılmen ıçın yeterlılık ıyelıgıne sahıpolmalısın sayın jameson yanlıslık senmerkezlııse buna sevındım çünki senın goruslerın benı ılgılendırmıyor tıpkı benım dusuncelerımın senı ılgılendırmedıgı gıbı
buarada amacım enazından senıngıbı çevre yapmak degıl bılesın byeeee
[/b][/quote]
güzel kardeşim dini içerikli konuların tartışılmasına gerek yok çünkü dinimizde bir yanlışlık yok vs vs hemen alınma kızma tamam
 
ChavRash

ChavRash

Emekli Yönetici
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;05 AM) [post=234338]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
madem özgurlukten bahsed&#305;yoruz bence k&#305;s&#305;tlama yap&#305;lmas&#305;da yanl&#305;&#351; sev&#305;yey&#305; ayarlamak elbette öneml&#305; ama &#305;nanç herkes&#305;n hakk&#305; buhakk&#305; savunmakta herkes&#305;n hakk&#305;oldugunu dusunuyorum
&#305;lg&#305;l&#305; &#305;lg&#305;s&#305;z mesajlar yada top&#305;cler sadece d&#305;n uzer&#305;ne m&#305; aç&#305;l&#305;yor yapmay&#305;nyaw

okadar saçma sapan haberler yap&#305;l&#305;york&#305; forumda bar&#305; deger yarg&#305;lar&#305;m&#305;z&#305; yarg&#305;lamayal&#305;m lütfen k&#305;mse gocunmas&#305;n
ama hiçolmazsa &#305;lg&#305;lenenler&#305;ç&#305;n b&#305;rseyler yapmay&#305; umuyoruz
neden d&#305;ger sacma top&#305;clerle &#305;lg&#305;len&#305;lmesken bukonuhakk&#305;nda rahats&#305;zl&#305;g&#305;n&#305;z&#305; b&#305;ld&#305;r&#305;yorsunuz anlam&#305;&#351; deg&#305;l&#305;m
bukonuyutarti&#351;mak hadd&#305;me deg&#305;l ama enaz&#305;ndan burdak&#305; b&#305;rcok ki&#351;inin ab&#305;s&#305;say&#305;lacak ya&#351;ta b&#305;r&#305;olarak rahats&#305;z&#305;l&#305;g&#305;m&#305; b&#305;ld&#305;rmek &#305;ster&#305;m
konudan rahats&#305;zolanlar&#305;se d&#305;gertop&#305;clerg&#305;b&#305; &#305;lg&#305;lenmey&#305; vers&#305;nler
ben tav&#305;r halve davran&#305;&#351;lar&#305;ma devam edeceg&#305;m
her&#351;ey bilgi için paralel&#305;nde &#305;lerlemek hedef&#305;m olsun
rahats&#305;zolanlar&#305;
eseflek&#305;namaktan ba&#351;ka yapab&#305;leceg&#305;m b&#305;rsey yok
allaha emanet olun
kal&#305;nsagl&#305;cakla serkan.......
[/b][/quote]

Güzel karde&#351;im, senin inanc&#305;na kimse bir&#351;ey demiyor. Ama bu forumda Ateist&#39;i de var bunu unutma, sen dini içerikli yaz&#305;lar yazarsan Ateist olan biri ç&#305;kar yalan bunlar akl&#305;n&#305;z&#305; çelmeye çal&#305;&#351;&#305;yorlar diyecek; buna kar&#351;&#305; biri de ç&#305;k&#305;p cevap yazacak ortam gerilecek, üyeler rahats&#305;z olacak bu durumdan dolay&#305;. Bu konuda dikkatli olmam&#305;z&#305; istememiz bir forum sahibi ve yöneticisinin en büyük hakk&#305;d&#305;r..

Üstteki mesaj&#305;nda yazm&#305;&#351;s&#305;n; herhangi birinin görü&#351;leri seni ilgilendirmez, senin görü&#351;lerinde kimseyi ilgilendirmez. Her kesin görü&#351;ü kendine..

Onlarca din üzerine site var, forum var orada payla&#351;&#305;n dini görü&#351;lerinizi...
 

damadada

Üye
benım kımseye kızdıgım yok estagfurullah buarada dının savunucusuda degılım haddıme bıle dusmemıs
anlatmakıstedıgım
gereksız topıcler sadece dın uzerıne yorumlanmıyorkı
bırsuru sacma konular yokmu forumda demeıstedıgım buydu
yanlıs anlasılmasın herkesten özurrr
 

Clausius Clapeyron

Üye
<div class='quotetop'>(ChavRash &#064; Dec 23 2005, 12&#58;19 AM) [post=234363]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;05 AM) [post=234338]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
madem özgurlukten bahsedıyoruz bence kısıtlama yapılmasıda yanlış sevıyeyı ayarlamak elbette önemlı ama ınanç herkesın hakkı buhakkı savunmakta herkesın hakkıoldugunu dusunuyorum
ılgılı ılgısız mesajlar yada topıcler sadece dın uzerıne mı açılıyor yapmayınyaw

okadar saçma sapan haberler yapılıyorkı forumda barı deger yargılarımızı yargılamayalım lütfen kımse gocunmasın
ama hiçolmazsa ılgılenenlerıçın bırseyler yapmayı umuyoruz
neden dıger sacma topıclerle ılgılenılmesken bukonuhakkında rahatsızlıgınızı bıldırıyorsunuz anlamış degılım
bukonuyutartişmak haddıme degıl ama enazından burdakı bırcok kişinin abısısayılacak yaşta bırıolarak rahatsızılıgımı bıldırmek ısterım
konudan rahatsızolanlarıse dıgertopıclergıbı ılgılenmeyı versınler
ben tavır halve davranışlarıma devam edecegım
herşey bilgi için paralelınde ılerlemek hedefım olsun
rahatsızolanları
eseflekınamaktan başka yapabılecegım bırsey yok
allaha emanet olun
kalınsaglıcakla serkan.......
[/b][/quote]

Güzel kardeşim, senin inancına kimse birşey demiyor. Ama bu forumda Ateist&#39;i de var bunu unutma, sen dini içerikli yazılar yazarsan Ateist olan biri çıkar yalan bunlar aklınızı çelmeye çalışıyorlar diyecek; buna karşı biri de çıkıp cevap yazacak ortam gerilecek, üyeler rahatsız olacak bu durumdan dolayı. Bu konuda dikkatli olmamızı istememiz bir forum sahibi ve yöneticisinin hakkıdır..

Onlarca din üzerine site var, forum var orada paylaşın dini görüşlerinizi...
[/b][/quote]
Haklısın. Herşeyin bir yeri var.
 
ChavRash

ChavRash

Emekli Yönetici
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;20 AM) [post=234367]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
ben&#305;m k&#305;mseye k&#305;zd&#305;g&#305;m yok estagfurullah buarada d&#305;n&#305;n savunucusuda deg&#305;l&#305;m hadd&#305;me b&#305;le dusmem&#305;s
anlatmak&#305;sted&#305;g&#305;m
gereks&#305;z top&#305;cler sadece d&#305;n uzer&#305;ne yorumlanm&#305;york&#305;
b&#305;rsuru sacma konular yokmu forumda deme&#305;sted&#305;g&#305;m buydu
yanl&#305;s anlas&#305;lmas&#305;n herkesten özurrr
[/b][/quote]


Arkada&#351;&#305;m ortada özür dileyecek bir&#351;ey yok.

Dini topicler gereksiz olarak yorumlanm&#305;yor, üstteki mesaj&#305;mda da belirtti&#287;im gibi tart&#305;&#351;malara yol aç&#305;yor. Dini içerikli konular gibi tart&#305;&#351;maya sebep olan tüm konularda yönetim taraf&#305;ndan kilitleniyor, siliniyor.
 

damadada

Üye
özürdilememdekı amacım yanlış anlaşılmamdı madem oyle özrum senı kapsamıyor bakişine sen
 

ardaca

Üye
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;05 AM) [post=234338]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
madem özgurlukten bahsedıyoruz bence kısıtlama yapılmasıda yanlış sevıyeyı ayarlamak elbette önemlı ama ınanç herkesın hakkı buhakkı savunmakta herkesın hakkıoldugunu dusunuyorum
ılgılı ılgısız mesajlar yada topıcler sadece dın uzerıne mı açılıyor yapmayınyaw
[/b][/quote]

tamam inanç bir hak ama bunu savunmana gerek yok ki. çünkü savunmanı gerektirecek bir durum yok&#33;savunman için birinin saldırması gerekir. burda da kimse senin inancına saldırmaz. aksine saygı duyar çünkü inanç kişinin kendisini bağlar. bu forumda kurallara göre dini ve siyasi konu açmak yasak. çünkü bu tarz konularda herkes farklı düşünebilir ve de bazıları var ki kendi düşüncesini empoze etmek için ortam arıyor. (son örnek yumurta mı tavuktan ..... diye başlayıp alakasız bi şekilde dini içerikli bi konu açmak&#33;) bu da site açısından bakıldığında hiç hoş bir durum değil. bu özgürlük kısıtlamak değil. sen dinini savunmak (özgürlüğünü) isterken başkasının özgürlüğünü kısıtlıyo olabilirsin sonuçta ya da siyasi bir konu da keza böyle. yönetim olmayacak diyorsa bize laf düşmez.

ama şunu da belirtmek isterim ki maxicep gibi bir aile ortamında her konuyu kısıtlama olmadan tartışmayı ben de isterdim. bunlar suistimale neden olduğu için kurallar var&#33; sadece aklıma şu geliyor. daha önce cep telefonu dükkan sahipleri için özel bir bölüm yapıldı ve yönetime bildiren girebildi oraya. aynı şekilde siyaset ve din üzerine de en fazla böyle bir uygulama ile çözüm getirilebilir. ama olmazsa da illaaa olsun demem&#33; saygılar&#33;
 

Clausius Clapeyron

Üye
<div class='quotetop'>(=damadada= &#064; Dec 23 2005, 12&#58;20 AM) [post=234367]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
benım kımseye kızdıgım yok estagfurullah buarada dının savunucusuda degılım haddıme bıle dusmemıs
anlatmakıstedıgım
gereksız topıcler sadece dın uzerıne yorumlanmıyorkı
bırsuru sacma konular yokmu forumda demeıstedıgım buydu
yanlıs anlasılmasın herkesten özurrr
[/b][/quote]
Ama dikkat edersen konu başlığı senin itirazına uygun değil. Farklı düşünsen bile farklı algılanmaman mümkün değil. Yönetici arkadaşların bir istek ve ricası var uymak zor değil. Açmayın dini ve politik konular. Lütfen. Din tartışılmaz.
 
Haberci

Haberci

Üye
Sevgili arkadaşlar kimse sizlere dini konuları yazmayacaksınız ele almayacaksınız konuşmayacaksınız demiyor ve hem sadece dini konular değil yerinde siyasi bir yazı gerektiğinde farklı bir sıradışı konu mesaj yazılabilmektedir.Ama bu açılmış olan konu saptırılmadan iyi niyetli olarak ele alınırsa ve hiçbir amaç ve yönlerdirme kışkırtma vs yapılmazsa zaten kimse müahale etmiyor (Forumu gezin her türlü yazıya rastlıyacaksınız) ama ne zaman ki ortam geriliyor orada müdahale etmek gerekiyor.Çünkü sonu tartışmaya ve birbirimiz kırmaya kadar gidecektir.Bunun önüne geçmek için ya kapatmak ya da konuyu kaldırmak zorunda kalıyoruz.Her şey bizlerin iyi niyetli anlayışı birbirimize karşılıklı hoşgörü ortamında olduğu zaman sorun olmayacaktır olmamalıdır. Lütfen site kurallarımıza riayet edelim.
 

Clausius Clapeyron

Üye
<div class='quotetop'>(Haberci &#064; Dec 23 2005, 12&#58;28 AM) [post=234378]Quoted post[/post]</div><div class='quotemain'>
Sevgili arkadaşlar kimse sizlere dini konuları yazmayacaksınız ele almayacaksınız konuşmayacaksınız demiyor ve hem sadece dini konular değil yerinde siyasi bir yazı gerektiğinde farklı bir sıradışı konu mesaj yazılabilmektedir.Ama bu açılmış olan konu saptırılmadan iyi niyetli olarak ele alınırsa ve hiçbir amaç ve yönlerdirme kışkırtma vs yapılmazsa zaten kimse müahale etmiyor (Forumu gezin her türlü yazıya rastlıyacaksınız) ama ne zaman ki ortam geriliyor orada müdahale etmek gerekiyor.Çünkü sonu tartışmaya ve birbirimiz kırmaya kadar gidecektir.Bunun önüne geçmek için ya kapatmak ya da konuyu kaldırmak zorunda kalıyoruz.Her şey bizlerin iyi niyetli anlayışı birbirimize karşılıklı hoşgörü ortamında olduğu zaman sorun olmayacaktır olmamalıdır. Lütfen site kurallarımıza riayet edelim.
[/b][/quote]
Haklısınız ama mutlaka geriliyor şuana kadar hep böyle oldu Kesinlikle bu konuların açılmaması ve tartışılmaması lazım.
 
a21a

a21a

Emekli Yönetici
din, dil, ırk, mezhep, siyaset gibi konular hassas konular olup insanların konusu açıldığında hemen tepki gösterdiği konulardır.. burası bir forum ortamı ve bu hassas noktalara değinmedikçe saçmada olsa isteyen istediği konuyu açabilir. forum kuralları çerçrvesinde... sayın damadada.
gereksiz topiclerden söz ettiğinizde sizin daha önceden gereksiz bir topic açmamış olmanız lazım... işte sizin açtığınız bir kaç konu başlığı...
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular

MaxiCep.com internet sitesi 5651 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında BTK kurumu tarafından onaylı Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir. İçerikler, ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

MaxiCep.com; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir.

MaxiCep.com’un yer sağladığı içeriğin 5651 Sayılı Kanun’un 8 ila 9. maddelerine aykırı şekilde; kişilik haklarınızı ihlal ettiğini ya da hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız Buradan yada [email protected] mail adresine e-mail göndererek iletişime geçerek bildirebilirsiniz.

Bildirimleriniz dikkatle ve özenle incelenmekte olup kişilik haklarınızın ihlali ya da hukuka aykırılığın tespiti halinde mevzuat kapsamında en kısa sürede işlem yaparak bilgi vereceğiz.
Üst Alt