Lirik şiir ölçüleri

 • 12 Ekim 2012
 • 414 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır.Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. Eski Yunan'da kullanılan lirik sözcüğü bugünkü anlamında kullanılmıyordu.

  Bireysel duyguların içten geldiği gibi, coşkulu, etkili bir dille anlatılmasına da lirizm denir. Sıfat olarak esin dolu, coşkun, içli bir dili bulunan anlamlarında kullanılan lirik sözü, bu niteliği taşıyan düzyazı ürünleri de niteler. Aynı genellik lirizm için de söz konusudur.Lirik şiir 4 vezinde yazılır bu vezinler aşağıda belirtildiği gibidir

  * Lambic: Birincisi kısa, ikincisi uzun iki heceli vezin türüdür.
  * Trochaic: Bir uzun ve bir kısa heceli ölçüdür.
  * Anapestic: İki kısa ve bir uzun heceden meydana gelen vezin türüdür.
  * Dactylic: Bir uzun iki kısa ölçülü Yunan ve Latin veznidir.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
23/01/2019 - 20:35