Islamiyet'ten Önce Avrupa'nın Siyasi Durumu Nasıldı

 • 7 Ekim 2013
 • 1239 Okunma
 • 0 Cevap

 1. İslamiyet’ten Önce Avrupa'nın Siyasi Durumu Hakkında Bilgi


  Avrupa'nın İslamiyet’ten Önce Siyasi Durumu Nasıldı


  İslamiyet’ten önce Avrupa, büyük bir güç kaybına uğramıştır. Bunda Kavimler göçünün büyük bir etkisi vardır. İslamiyet öncesi Avrupa'daki durum şöyleydi:


  1. Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler. Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa'da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi " Feodalite ( Derebeylik) " ortaya çıktı.
  2. Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır.
  3. Orta Çağ boyunca Avrupa'da zenginlik kaynağı topraktı. Bu nedenle geri, kapalı bir ekonomik yapı görülür.
  4. Hristiyanlık dininde iki büyük mezhep ortaya çıkmıştı; Katoliklik ve Ortodoksluk.
  5. Ortaçağ Avrupa'sının düşünce biçimine skolastik felsefe egemendir. Skolastik düşünce Hıristiyanlık dininin esasları ile Aristo'nun görüşlerinin kaynaştırılmasıyla oluşmuş , dogmatik, bilim ve deney'i reddeden bir düşünce yapısıdır.
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
22/02/2019 - 05:25