İnsanlarda Boşaltım

 • 18 Nisan 2010
 • 440 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. İnsanda boşaltım organı böbrektir. Böbrekler, idrar kanalı (üreter), idrar torbası (mesane), üretra insanda boşaltım sistemini oluşturur. İnsan böbreği dıştan içe doğru iç tabakadan oluşur.
  1- Kabuk (Korteks)
  2- Öz (Medulla)
  3- Havuzcuk (Pelvis)


  Böbreklere kan atardamar ile girer, toplardamar ile çıkar. İnsanda :-):-):-):-)bolik artıklar H2O, CO2, NH3, üre, ürik asit, mineraller, zehirler ve kullanılmayan ilaçlardır. Bu maddelerin atılmasında böbrekler, akciğerler, karaciğer ve deri görev yapar.

  Böbreklerdeki boşaltım birimi nefrondur.

  Nefronun Yapısı

  Nefron; malpigi cisimciği (glomerulus + bowman kapsülü), proksimal tüp, kıvrımlı kanallar, henle kanalı, distaltüp ve idrar toplama kanalından oluşur.

  Böbreklerde idrar oluşumu süzülme, geri emilim ve salgılama (aktif taşıma) olayları sonucunda olur. Süzülme malpigi cisimciğinde olur. Glomerulustan bowman kapsülüne kan plazmasının bir kısmı, su, tuzlar, glikoz, aminoasit, üre, ürik asit, vitamin, keratin gibi maddeler geçer. Kan basıncı arttıkça süzme hızı da artar.

  Geri emilim henle kanalında olur. Suyun büyük bir kısmı glikoz, aminoasit, madensel tuzlar vitamin, üre ve ürik asitin bir kısmı henle kanalını saran kılcallar tarafında emilerek kana verilir.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >


  Su, madenler tuzlar, kerantin, surfat, NH3, üre ve ürik asiti diğer kısmı nefroda kalarak idrarı oluşturur.
  Su dışındaki maddelerin geri emilimi aktif taşıma ile olur.
  Suyun geri emilimin de hipofizin salgıladığı entidiüretik hormon etkilidir.
  Na ve K atılımı ve geri emilimi böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu tarafından düzenlenir.
  Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunmaz.????:

  < Resmi açmak için tıklayın >  Süzülme

  Kan basıncı ile meydana gelir.

  Süzülemeyenler Süzülenler
  - Kan Hücreleri - Aminoasitler
  - Plazma - Su
  - Protein ve yağ - Glikoz
  - Çeşitli İyonlar
  - Üre ve ürik asit

  Geri Emilim

  Aminoasit ve glikozun tamamı, suyun çoğunluğu, iyonların bir kısmı ve az miktarda azotlu artıklar emilime uğrar. Su ozmozla, diğer maddeler aktif taşıma ile geri emilir.
   


  Yazan: Albert Einstein
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
22/02/2019 - 16:00