İkilemeler, Türkçedeki ikilemeler

 • 12 Ekim 2012
 • 1399 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Aynı cinsten kelimelerin yinelenmesiyle oluşan gruplara ikileme denir.
  Türkçemizdeki ikilemeler şunlardır...

  A-B
  abuk sabuk
  abuk sabukluk
  abuk subuk
  abuk subukluk
  abur cubur
  abur cuburluk
  acı acı
  aç açına
  açık açık
  açık saçık
  açık saçıklık
  açık seçik
  açık seçiklik
  adam adama
  adap erkân
  adı sanı
  adım adım
  adıyla sanıyla
  adlı sanlı
  adsız sansız
  afra tafra
  afralı tafralı
  afur tafur
  ağır ağır
  ağız ağıza
  ağızdan ağıza
  ağrı sızı
  ah vah
  aheste aheste
  ahım şahım
  akça pakça”
  akıllı uslu
  akın akın
  aklı karalı
  akpak
  aksi aksi
  akşama sabaha
  akşamdan akşama
  akşamlı sabahlı
  akşamlık sabahlık
  ala ala
  alaca bulaca
  alacalı bulacalı
  alan talan
  alay alay
  alaz alaz
  alelacele
  alet edavat
  alev alev
  alıcı verici
  alık salık
  alım çalım
  allak bullak
  allı pullu
  alt alta
  altlı üstlü
  aman zaman
  anlı şanlı

  araba araba
  ardı ardına
  ardın ardın
  arka arka
  arka arkaya
  arkadan arkaya
  arsız arsız
  art arda
  asım takım
  aslı astarı
  aslı nesli
  aşağı yukarı
  aşağılı yukarılı
  aşına fişne
  aşırı taşırı
  ateşli ateşli
  atik tetik
  aval aval
  avuç avuç
  ayan beyan
  aydan aya
  aygın baygın
  ayrı ayrı
  az az
  azar azar
  bağrış çağrış
  bağrışa çağrışa
  bakkal çakkal
  baldır bacak
  bangır bangır
  bar bar
  bas bas
  basamak basamak
  baş başa
  başa baş
  başlı başına
  baştan başa
  bata çıka
  bay bay
  baydan baya
  bayıla bayıla
  bayramdan bayrama
  bayramdan seyrana
  bazı bazı
  bel bel
  belirli belirsiz
  belli başlı
  belli belirsiz
  beri benzer
  beri beri
  bıcı bıcı
  bıcır bıcır
  bıllık bıllık
  bıngıl bıngıl
  bızbız
  bile bile
  bili bili
  bir bir
  birden bire
  biz bize
  boğula boğula
  boğum boğum
  boku bokuna
  bol bol
  bonbon
  boncuk boncuk
  borç harç
  borçsuz harçsız
  boşu boşuna
  boy bos
  boylu boslu
  boylu boyunca
  böcül böcül
  bölük bölük
  bölük pörçük
  börtü böcek
  böyle böyle
  bucak bucak
  bugün yarın
  bugüne bugün
  buğul buğul
  buram buram
  burcu burcu
  buruk buruk
  burun burun
  burun murum
  buruş buruş
  büklüm büklüm
  bütün bütün
  bütün bütüne
  büyüklü küçüklü

  C-D
  cafcaf
  cambul cumbul
  cangıl cungul
  canla başla
  canlı canlı
  car car
  cart curt
  cayır cayır
  cazır cazır
  ceste ceste
  cıncık boncuk
  cır cır
  cırlak cırlak
  cıvıl cıvıl
  cıyak cıyak
  cızır cızır
  cici bici
  cicili bicili
  cins cins
  ciyak ciyak
  cumbul cumbul
  cümbür cemaat
  cümle âlem
  çağıl çağıl
  çakıl çukul
  çakır çukur
  çalı çırpı
  çalımlı çalımlı
  çamçak çamçak
  çan çan
  çangıl çangul
  çangır çungur
  çarpuk çurpuk
  çarşaf çarşaf
  çat pat
  çatır çatır
  çatır çatur
  çatra patra
  çer çöp
  çerden çöpten
  çeşit çeşit
  çığlık çığlığa
  çıkır çıkır
  çıldır çıldır
  çın çın
  çıngır çıngır
  çıpı çıpı
  çıpıl çıpıl
  çır çır
  çıt çıt
  çıtı pıtı
  çıtır çıtır
  çıtır pıtır
  çifter çifter
  çil çil
  çim çim
  çizim çizim
  çok çok
  çoluk çocuk
  çoluklu çocuklu
  çul çaput
  çürük çarık
  daha daha
  daldan dala
  dalga dalga
  dalgın dalgın
  dallı budaklı
  dallı güllü
  damar damar
  damla damla
  dan dan
  dan dun
  dangıl dungul
  dara dar
  darı darına
  dediği dedik
  dediğim dedikçe
  dediğim dedikçilik
  değiş tokuş
  delep delep
  deli dolu
  delik deşik
  deme çatma
  dere tepe
  derece derece
  derli toplu
  dersiz topsuz
  dıbır dıbır
  dırdır
  didik didik
  diken diken
  dilim dilim
  diri diri
  dirsek dirseğe
  diş diş
  dişe diş
  diye diye
  dize dize
  dizi diz
  dizim dizim
  dobra dobra
  doğru dürüst
  doğrudan doğruya
  dolayı dolayı
  domur domur
  donuk donuk
  döke döke
  döke saça
  döl döş
  döllü döşlü
  dört dörtlük
  durup durup
  durup dururken
  düğüm düğüm
  dürüm dürüm
  düşe kalka
  düzüm düzüm

  E-F
  efil efil
  eften püften
  eğri büğrü
  ekli püklü
  erkekli dişili
  erkekli kadınlı
  eski püskü
  estek köstek
  eş dost
  etli butlu
  eveleme geveleme
  evelemek betelemek
  evelemek develemek
  evelemek gevelemek
  evli barklı
  evsiz barksız
  ezik büzük
  ezim ezim
  falan fıstık
  falan filan
  fasa fiso
  fellek felek
  fellik fellik
  ferah fahur
  ferah ferah
  ferih fahur
  fersah fersah
  fıkır fıkır
  fır fır
  fırıl fırıl
  fıs fıs
  fısıl fısıl
  fısır fısır
  fışır fışır
  filan falan
  fosur fosur

  G-H

  gacır gacır
  gacır gucur
  gece gündüz
  geceli gündüzlü
  gıdım gıdım
  gıldır gıldır
  girdisi çıktısı
  girintili çıkıntılı
  girintisiz çıkıntısız
  giyimli kuşamlı
  gizliden gizliye
  göğüs göğüse
  göz göz
  güldür güldür
  gümbür gümbür
  gürül gürül
  gürültü patırtı
  gürültülü patırtılı
  hadi hadi
  hafif hafif
  ham hum
  hapır hapır
  hapır hupur
  har hur
  harıl harıl
  hart hurt
  haşır haşır
  haşır huşur
  hele hele
  hemen hemen
  hık mık
  hırıl hırıl
  hırtı pırtı
  hışıl hışıl
  hışır hışır
  hızlı hızlı
  homur homur
  hop hop
  horul horul
  hüngür hüngür

  I-K
  ığıl ığıl
  ıkıl ıkıl
  ıkına sıkına
  ıkına tıkına
  ıklaya sıklaya
  ıklım tıklım
  ılgım salgım
  ılgıt ılgıt
  ılık ılık
  ıpıl ıpıl
  ışıl ışıl
  ıvır zıvır
  içli dışlı
  ileri geri
  iniş çıkış
  inişli çıkışlı
  ipil ipil
  iri iri
  iri yarı
  iş güç
  itiş kakış
  kaba saba
  kaç kaç
  kadın kadına
  kadınlı erkekli
  kanlı bıçaklı
  kanlı canlı
  kara kuru
  karılı kocalı
  kaşık kaşık
  kat kat
  katır kutur
  katmer katmer
  katur katur
  kelli felli
  kem küm
  kenarda köşede
  kendi kendine
  kerli ferli
  kesik kesik
  kıçın kıçın
  kıkır kıkır
  kılı kılına
  kılık kıyafet
  kılıklı kıyafetli
  kımıl kımıl
  kıpır kıpır
  kıran kırana
  kırık dökük
  kırım kırım
  kırıntı külte
  kırış kırış
  kırıtım kırıtım
  kırt kırt
  kıs kıs
  kısasa kısas
  kış kıyamet
  kıtı kıtına
  kıtır kıtır
  kıvıl kıvıl
  kıvır kıvır
  kıvır zıvır
  kıvrak kıvrak
  kıvrım kıvrım
  kıyı bucak
  kıyıda bucakta
  kıyıda köşede
  kıyım kıyım
  kıyın kıyın
  kız kızan
  kızlı erkekli
  kilitsiz küreksiz
  kir pas
  koca koca
  kol kola
  kolay kolay
  kona göçe
  konar göçer
  konu komşu
  koşun koşun
  koyu koyu
  koyun koyuna
  körü körüne
  kös kös
  köşe bucak
  kucak kucağa
  kucak kucak
  kucaktan kucağa
  kuçu kuçu (ünlem)
  kulak kulağa
  kulaktan kulağa
  kulluk kölelik
  kuru kuruya
  kuruş kuruş
  kuruşu kuruşuna
  kutu kutu
  kuzu kuzu
  küçüklü büyüklü
  küfür küfür
  kürek kürek
  küt küt
  kütür kütür

  L-M
  laga luga
  langır lungur
  lap lap
  lapa lapa
  lıkır lıkır
  lif lif
  lop lop
  lopur lopur
  löp löp
  löpür löpür
  lüle lüle
  lüzumlu lüzumsuz
  maç maç
  mal mülk
  marş marş
  mel mel
  melul mahsun
  mır mır (kedi sesi)
  mırıl mırıl
  mırın kırın
  mışıl mışıl
  mili milimine
  milim milim
  minimini

  N-Ö
  namaz niyaz
  namlı şanlı
  nedenli nedensiz
  nefes nefese
  nereden nereye
  nesilden nesile
  nokta nokta
  noktası noktasına
  nursuz pirsiz
  oğul oğul
  okup pokus
  oldu olacak
  oldubitti
  oldum bittim
  oldum olası
  oldum olasıya
  olsa olsa
  oluk oluk
  olur olmaz
  oylum oylum
  ölçülü biçili
  ölü örtü
  ölüm dirim
  ölüm kalım
  ölümlük dirimlik
  önünde sonunda
  öteberi
  ötede beride
  öteden beriden
  öteki beriki
  ötesi berisi
  ötesinde berisinde
  öteye beriye
  öteyi beriyi
  öyle öyle
  özene bezene

  ,P-R
  palas pandıras
  paldır küldür
  par par
  para pul
  parasız pulsuz
  parça bölük
  parça parça
  parça pünçük -ğü
  pare pare
  parıl parıl
  pat küt
  pat pat (ses)
  pat sat
  patır kütür
  patır patır
  pek pek
  pençe pençe
  perde perde
  peş peşe
  peşi peşine
  peşin peşin
  pılı pırtı
  pılım pılım
  pır pır
  pırıl pırıl
  pıt pıt
  pıtır pıtır
  pıyrım pıyrım
  pis pis
  pisi pisi (ses)
  pisi pisine
  piti piti
  pofur pofur
  pul pul
  pütür pütür
  rap rap

  S-T
  sabah sabah
  saçlı sakallı
  sağ salim
  sağ selamet
  sağır dilsiz
  sağlı sollu
  sakır sakır
  sakin sakin
  salkım salkım
  sandık sepet
  sapır sapır
  sarsak sursak
  satır satır
  sebepli sebepsiz
  selam sabah
  selamsız sabahsız
  senet sepet
  senetli sebepli
  senetsiz sebepsiz
  senli benli
  sepet sandık
  sere serpe
  serpe serpe
  sersem sersem
  serseri serseri
  ses seda
  ses soluk
  sıcağı sıcağına
  sıcak sıcak
  sık sık
  sıkı fıkı
  sıkı fıkılık
  sıkı sıkı
  sıkı sıkıya
  sıralı sırasız
  sıram sıram
  sırt sırta
  sızım sızım
  siya siya
  siyem siyem
  siyim siyim
  sizli bizli
  soluk soluğa
  sorgu sual
  sorgusuz sualsiz
  soy sop
  soylu soplu
  süklüm püklüm
  sürü sürü
  sürüm sürüm
  süslü püslü
  süzüm süzüm
  şak şak
  şakır şakır
  şakır şukur
  şallak mallak
  şanlı şöhretli
  şap şap
  şapır şapır
  şapır şupur
  şar şar
  şarıl şarıl
  şart şurt
  şartsız şurtsuz
  şaşkın şavalak
  şen şakrak
  şen şatır
  şıkır şıkır
  şıldır şıldır
  şıngır şıngır
  şıp şıp
  şıpır şıpır
  şırak şırak
  şırıl şırıl
  şöyle böyle
  şuna buna
  şunun bunun
  şuralı buralı
  tak tuk
  takır takır
  takır tukur
  taksit taksit
  tam tamına
  tamamı tamamına
  tan tun
  tane tane
  tangır tangır
  tangır tungur
  tartak matrak
  tas tarak
  tatlı tatlı
  tatsız tuzsuz
  tay tay
  tek tük
  teker teker
  tekrar tekrar
  tel tel
  ter ter
  ters pers
  ters ters
  ters türs
  tersin tersin
  tık tık
  tıka basa
  tıkır tıkır
  tıkış tıkış
  tıklım tıklım
  tıngır mıngır
  tıngır tıngır
  tıp tıp
  tıpır tıpır
  tıpış tıpış
  tırı vırı
  tırıs tırıs
  tırtık tırtık
  tiftik tiftik
  tik tak
  tin tin
  tir tir
  tiril tiril
  tok tok
  tun tun
  tümen tümen
  tüy tüs

  U-V
  ucu ucuna
  ucun ucun
  uç uca
  ufak tefek
  ufak ufak
  uğul uğul
  ulam ulam
  uslu akıllı
  utana sıkıla
  uykulu uykulu
  uyur uyanık
  uzaktan uzağa
  uzun uzun
  üçer beşer
  üst üste
  üzüm üzüm
  vakitli vakitsiz
  vallahi billahi
  vallahi tallahi
  vıcık vıcık
  vıcır vıcır
  vıdı vıdı
  vık vık
  vır vır
  vız vız
  vızır vızır
  viyak viyak
  vurdulu kırdılı

  Y-Z
  yağlı ballı
  yaka paça
  yalan dolan
  yalan yanlış
  yalap şalap
  yalap yalap
  yalım yalım
  yalın yapıldak
  yalvarış yakarış
  yamru yumru
  yan baş
  yan yan
  yana yakıla
  yana yana
  yanak yanağa
  yanlış yunluş
  yaşlı başlı
  yaşlıca başlıca
  yavaş yavaş
  yayık yayık
  yayvan yayvan
  yaz kış
  yazlı kışlı
  yeke yek
  yekin yekin
  yel yepelek
  yel yeperek
  yellim yelalim
  yellim yepelek
  yeni yeni
  yeniden yeniye
  yer yer
  yer yurt
  yerli yersiz
  yıkık dökük
  yıldan yıla
  yıldır yıldır
  yıldır yıldır
  yırtık pırtık
  yırtık pırtık
  yısa yısa
  yısa yısa
  yıvış yıvış
  yok yoksul
  yol yol
  yol yordam
  yorgun argın
  yüz yüze
  yüzsüz yüzsüz
  zaman zaman
  zamanlı zamansız
  zangır zangır
  zar zor
  zari zari
  zart zurt
  zehir zemberek
  zehir zıkkım
  zıngıl zıngıl
  zıngır zıngır
  zıp zıp
  zır zır
  zırıl zırıl
  zırt fırt
  zırt pırt
  zırt zırt
  zoru zoruna
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
24/01/2019 - 11:15