deneme

 • 15 Ağustos 2014
 • 243 Okunma
 • 6 Cevap


 1. Merhaba 1

  Merhaba 2

  Merhaba 3

  [columns]
  [nextcol width=250]This is one column.
  [nextcol width=30]
  [nextcol width=250]This is another.
  [nextcol width=30]
  [nextcol width=250]And last one...
  [/columns]
   


  Yazan: Superfan
 2. 'Utility Class for Reading INI Files
  Public Class IniFile
  ' API functions
  Private Declare Ansi Function GetPrivateProfileString _
  Lib "kernel32.dll" Alias "GetPrivateProfileStringA" _
  (ByVal lpApplicationName As String, _
  ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, _
  ByVal lpReturnedString As System.Text.StringBuilder, _
  ByVal nSize As Integer, ByVal lpFileName As String) _
  As Integer
  Private Declare Ansi Function WritePrivateProfileString _
  Lib "kernel32.dll" Alias "WritePrivateProfileStringA" _
  (ByVal lpApplicationName As String, _
  ByVal lpKeyName As String, ByVal lpString As String, _
  ByVal lpFileName As String) As Integer
  Private Declare Ansi Function GetPrivateProfileInt _
  Lib "kernel32.dll" Alias "GetPrivateProfileIntA" _
  (ByVal lpApplicationName As String, _
  ByVal lpKeyName As String, ByVal nDefault As Integer, _
  ByVal lpFileName As String) As Integer
  Private Declare Ansi Function FlushPrivateProfileString _
  Lib "kernel32.dll" Alias "WritePrivateProfileStringA" _
  (ByVal lpApplicationName As Integer, _
  ByVal lpKeyName As Integer, ByVal lpString As Integer, _
  ByVal lpFileName As String) As Integer
  Dim strFilename As String

  ' Constructor, accepting a filename
  Public Sub New(ByVal Filename As String)
  strFilename = Filename
  End Sub

  ' Read-only filename property
  ReadOnly Property FileName() As String
  Get
  Return strFilename
  End Get
  End Property

  Public Function GetString(ByVal Section As String, ByVal Key As String, ByVal [Default] As String) As String
  ' Returns a string from your INI file
  Dim intCharCount As Integer
  Dim objResult As New System.Text.StringBuilder(256)
  intCharCount = GetPrivateProfileString(Section, Key, _
  [Default], objResult, objResult.Capacity, strFilename)
  'If intCharCount > 0 Then
  GetString = Left(objResult.ToString, intCharCount)
  'End If
  End Function

  Public Function GetInteger(ByVal Section As String, _
  ByVal Key As String, ByVal [Default] As Integer) As Integer
  ' Returns an integer from your INI file
  Return GetPrivateProfileInt(Section, Key, _
  [Default], strFilename)
  End Function

  Public Function GetBoolean(ByVal Section As String, _
  ByVal Key As String, ByVal [Default] As Boolean) As Boolean
  ' Returns a boolean from your INI file
  Return (GetPrivateProfileInt(Section, Key, _
  CInt([Default]), strFilename) = 1)
  End Function

  Public Sub WriteString(ByVal Section As String, _
  ByVal Key As String, ByVal Value As String)
  ' Writes a string to your INI file
  WritePrivateProfileString(Section, Key, Value, strFilename)
  Flush()
  End Sub

  Public Sub WriteInteger(ByVal Section As String, _
  ByVal Key As String, ByVal Value As Integer)
  ' Writes an integer to your INI file
  WriteString(Section, Key, CStr(Value))
  Flush()
  End Sub

  Public Sub WriteBoolean(ByVal Section As String, _
  ByVal Key As String, ByVal Value As Boolean)
  ' Writes a boolean to your INI file
  WriteString(Section, Key, CStr(CInt(Value)))
  Flush()
  End Sub

  Private Sub Flush()
  ' Stores all the cached changes to your INI file
  FlushPrivateProfileString(0, 0, 0, strFilename)
  End Sub

  End Class
   
 3. vb.net değil mi? Vb.net .ini dosyalarını direk okuyor demi :ehe
   
 4. yeni bir module açıp bunu yapıştırırsan birkaç ufak kodla okuyabilirsin inileri : ?
   
 5. yani şimdi amaç ne bunu yazmanda ? :ehe
   
 6. denemeee..
   
 7. SHS

  SHS
  Dene/me
   
  Mobil cihaz ile gönderdi

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
12/12/2018 - 13:20