Cüzzam Hastalığı

 • 25 Mart 2013
 • 272 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hansen basilinin yolaçtığı bulaşıcı deri hastalığıdır. Bu basil verem mikrobuna benzer özellikler gösterir. Bu nedenle, veremde uygulanan tedavi yöntemleri Cüzzamda da kullanılabilir. Cüzzamın kuCüzzamluçka dönemi yıllarca sürebilir. Üç tür Cüzzam vardır.

  Lepromlu Cüzzamda, sızıntılı lepromlar, kabarık lekeler gibi mukoza bozukluklaCüzzamrı özellikle yüzde görülür. Yüzdeki boCüzzamzuk mukozalar mikrop yayabilir. Mikroskopla incelendiğinde, bozuk dokuCüzzamlarda, çok sayıda Hansen basiline rastCüzzamlanır.

  Tüberküloyit Cüzzamda da sızıntılı kaCüzzambarcıklar ve şişkin lekeler görülür. KaCüzzambarcıkların üzerine camla bastırıldığı zaman, deri veremini andıran tanecikler göze çarpar. Ancak, mikroskopla inceCüzzamlenmesinde, burunda ve dokularda HanCüzzamsen basiline rastlanmaz. Sinir cüzzamına nevrit, polinevrit gibi sinir hastalıkları yolaçar. Kas körelmeleri, yaralar ve genellikle önemsiz deri boCüzzamzuklukları görülür.

  Cüzzam binlerce yıl önce Mısır ve Hir distan’da görülmüştür. Bu hastalık Yunanlılar ve Araplar tarafından da biCüzzamlinmekteydi. Cüzzam Haçlı seferleri sıraCüzzamsında Avrupa’ya geçmiş ve hızla yayılCüzzammıştır.

  XII. yüzyılda Kudüs dolaylarında pek çok Cüzzamlı vardı. Ancak hastalık yayıldıkça, Cüzzamlılar toplumdan uzakCüzzamlaştırılmışlardır. Toplumdan kopuk yaCüzzamşayan bu kişiler sağlıklarıyla birlikte büCüzzamtün mal ve mülklerini de yitirmişlerdir. Cüzzamlıları barındıran birçok miskinhaCüzzamneler açılmıştır. Ama bu kurumların amacı hastaları tedavi etmekten çok belli bir yere toplamaktı.

  Herkesçe hor görülen Cüzzamlıların boyunlarına bir çıngırak asılırdı. Bunlar genel yerlere alınmazlardı ve dilenerek geçimlerini sağlarlardı. Kimi zaman da büyücülükle suçlanarak halk tarafından cezalandırıCüzzamlırlardı.

  Bu arada, miskinhanelerin koCüzzamnukluğundan yararlanmak isteyen sahte Cüzzamlılar türemişti. Bugün Cüzzamın görüldüğü başlıca bölCüzzamgeler Güneydoğu Asya, Hindistan, Orta Afrika ve Güney Amerika’dır. Bütün dünyada 2,5 milyon, Türkiye’de ise 25 000 Cüzzamlı bulunduğu sanılmaktaCüzzamdır. Cüzzam artık tedavi edilebilen bir hastalıktır.
   


  Yazan: Haydar
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
23/01/2019 - 21:23