Atatürkün ermeni tehciri hakkında tarihi yanıtı

Sponsorlu Bağlantılar

ardaca

Üye
    Konu Sahibi
Atatürkün ermeni tehciri hakkında tarihi yanıtı
Ermeni soykırımı iddiaları için, 'Bize karşı haklı bir ithamda bulunamazlar' demişti
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce iddiaları "Dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz" sözleriyle yanıtlamıştı.

Dünyanın, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine karşı haklı bir ithamda bulunamayacağını belirten Atatürk, o dönemde yaşananları, "Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı" sözleriyle anlatmıştı.

TÜRK KÖYLERİNDEKİ ERMENİ TERÖRÜ
Atatürk, 26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit’in sorusu üzerine, Ermeni tehcirine ilişkin şu tarihi gerçekleri dile getirdi:
"Düşmanca ithamda bulunanların sürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar etmektedir:
Rus Ordusu 1915’de bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti.
Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.
Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı."

İNGİLİZLERİN İRLANDA’YA REVA GÖRDÜĞÜ MUAMELE
Büyük Önder Atatürk, Ermeni tehciri ve Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamlar konusundaki görüşlerini de şu sözlerle dile getirmişti:
"İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz." "Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı." "Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim üzerinde durmak uzun bir hikaye olur." "Brest Litovks Muahedesi’nin akdini müteakip Rusların şark vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur."

YUNANLILARIN YAPTIĞI KATLİAMLAR
Atatürk, Streit’e, Yunanlıların İzmir’i işgalleri sırasında yaptıkları katliamları da şu sözlerle anlatmıştı:
"Yunanlılara gelince, İzmir’in işgali sırasında öyle cinayetler işlemişlerdir ki, Yunanistan’ın müttefiki İtilaf Devletleri tarafından tescil edilmiş bulunan ’İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu’ üyeleri bile 1919 sonbaharında bu vilayeti baştan başa kat ettikten sonra hazırladıkları raporda, Yunan makamları aleyhinde son derece ağır tenkitlerde bulunmuşlardır. Yunanlıların işgal ettiği diğer bölgelerde her yaş ve cinsiyetten on binlerce Türk katledilmiştir."

"TÜRKLER, HIRİSTİYANLARI KATLEDİYOR" İDDİALARI"
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin aldığı yaraları saramadığını gören büyük devletler, İstiklal peşinde koşan Ermenilere yardım ederek Tiflis’te Taşnak, İsviçre’de Hınçak teşkilatlarını kurmalarına ve silahlı mücadele başlatmalarına yardımcı olmuşlardı. Osmanlı Devleti’nin Balkan Harbi’nden de mağlup çıktığını gören Rusya, İngiltere ve Fransa bir taraftan Türkiye’yi aralarında paylaşma planları, diğer taraftan da Taşnak ve Hınçak teşkilatlarına her türlü silah ve para yardımı yapıyordu. Bu üç devlet, Türkiye aleyhine başlattıkları çalışmaları ve 1. Dünya Savaşı’nda Türkiye’yi tasfiye etme hareketlerini kendi kamuoylarına kabul ettirebilmek için kiliseleri de devreye sokarak büyük bir propagandaya girişmişlerdi.
Bu amaçla kitaplar yayınlayan ve toplantılar düzenleyen ülkeler, "Müslüman Türkler, Hıristiyan halklara zulmediyor, onları katlediyor. Hıristiyan halkları kurtarmak için Türkiye’yi ve Türkleri cezalandırmamız gerekiyor. İşte bu maksatla Türklere karşı harp ediyoruz" temasını işlemişlerdi. Ulu Önder, bu gerçek dışı propagandanın öncülüğünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau’ya şu çarpıcı sözlerle yanıt vermişti: "Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup olanların dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir. Fatih, İstanbul’da bulduğu dini ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı.
Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul’un fethinden beri, Müslüman olmayanların mezhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en büyük müsaadekar ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eden en büyük delilidir."
NetHaber © Reha Ersavcı
 


midnight

midnight

Üye
Orhan Pamuk gibi Türk'ler 1 milyon Ermeni'yi katletti diyen Vatan Hainleri'nin tüm büyük medya şirketlerinden(Hürriyet.Kanal D,Cumhuriyet,Milliyet,Sabah,Ilıcakların Tercüman'ı)ödül alması ve Türkiye'nin yegane ve en iyi yazarlarından biri olarak tanıtılması ne kadar acı değil mi? Ayrıca hemen her yıl Newyork'tan ve Avrupa ülkelerinden bu zat'a ödül yağıyor.Yazıklar olsun.. 8)
 

ardaca

Üye
    Konu Sahibi
asıl konuşması gereken tarihçiler. ama onlar ya susuyor ya da geçmişteki gibi susturuluyor. ama kabullunmemiz gereken bi şey olduğu savunuluyosa önce her ülke kendi tarihiyle yüzleşmeli. amerikalılar kızılderililer ve aztekler için, ingilizler hindistan ve afrika ülkeleri için, fransızlar cezayir için vs vs.
 
midnight

midnight

Üye
Tarihçiler konuşuyor adamları sen devletin tarihçiçisin diye suçluyorlar,Orhan Pamuk konuşuyor medya alkışlıyor.Fransa'da ve çoğu avrupa ülkesinde soykırım tanınıyor+soykırımı reddedenlere devlet ceza veriyor.Dışişlerimiz uyuyor,halkımız,uyuyor,avrupa birliği rüyaları görüyor.. 8)
 
FrontmaN

FrontmaN

Üye
.
Originally posted by midnight@Jul 16 2005, 03:39 AM
Tarihçiler konuşuyor adamları sen devletin tarihçiçisin diye suçluyorlar,Orhan Pamuk konuşuyor medya alkışlıyor.Fransa'da ve çoğu avrupa ülkesinde soykırım tanınıyor+soykırımı reddedenlere devlet ceza veriyor.Dışişlerimiz uyuyor,halkımız,uyuyor,avrupa birliği rüyaları görüyor.. 8)
[post=110879]Quoted post[/post]​

Ermeni sorununun ortaya çıkış tarihi 1877-1878 yılıdır.O yıllarda Doğu'da İngiltere ve Rusya çekişmesi vardır.İki devlette orada bölgeye hakim ve kendi denetiminde bir devlet kurmak ister.Bu konuma en uygun devlet Ermenistan'dır.Artık türlü türlü oyunlar birbirini izler.ÖR: Türk kılığına giren Ermenilerin birkaç savunmasız Ermeniyi öldürürken ingiliz gaztecenin çektiği fotoğraflar gibi.Tabii olmayan soykırımın olmuş gibi gösterilmesinde medyanında rolü büyüktür.Dünya medyasının(özellikle Amerikan medyasının) önemli bir yerini teşkil eden Yahudiler o yıllarda 2.Abdülhamid Han'a şu teklifi sunarlar: Sen bize Filistini ver biz de Hemen Ermeni soykırım söylentilerini ortadan kaldıralım + Osmenlı Devleti'nin o zamana kadar birikmiş tüm borçlarını ödeyelim derler.Aynı zamanda İngiltere bu politika sayesinde o zaman dilimninde yaptığı haksız işgalleri örtpas etmeyi başarmıştır.(Mısır'ın işgali tam o yıllara rastlamaktadır)

Küçük bir hatırlatma : Ermeni soykırımını kabul eden Fransa meclisinin Üyelerinin içinde hiç tarihçi yer almamaktadır.Aynı zamanda da hiçbiri de Ermenistan'A gitmemiştir.(TARİH ŞİMDİ MECLİSTE ÇIKARILAN BİRKAÇ YASA İLE YAZILIYOR)
 

_KadirşinaS_

Üye
Originally posted by midnight@Jul 16 2005, 03:21 AM
Orhan Pamuk gibi Türk'ler 1 milyon Ermeni'yi katletti diyen Vatan Hainleri'nin tüm büyük medya şirketlerinden(Hürriyet.Kanal D,Cumhuriyet,Milliyet,Sabah,Ilıcakların Tercüman'ı)ödül alması ve Türkiye'nin yegane ve en iyi yazarlarından biri olarak tanıtılması ne kadar acı değil mi? Ayrıca hemen her yıl Newyork'tan ve Avrupa ülkelerinden bu zat'a ödül yağıyor.Yazıklar olsun.. 8)
[post=110871]Quoted post[/post]​

Arkadaşım uzun zamandır kolluyorum biri bööle bişi yazsada bende şu yorumu yapabilsem diye, bunun için sana ayrıca teşekkürler midnight.

Bak demişsin ki Orhan Pamuk bizim için vatan haini öyleyse niye ona ödül veriyolar. Bak şimdi buna bi örnek verecem. Herkes hatırlıyodur 1-2 ay evve sibel kekilli diye bir insan kılıklı çıktı ,dandiiik bir film de oynadı, hadi filmi geçelim oyunculuğu berbat ötesiydi. Ama ne oldu ; açılışlara katıldı , imzalar dağıttı,ödüller aldı. Daha doğrusu ödüller ona verildi. Peki niçin olabilir?
Anadolu nun saf,temiz,dini ve milli bir çok değerini hala yüreğinde taşıyan ,fakat ailevi veya maddi sorunlarla hayattan beklediğini bulamayan bacılarımıza kötü örnek olması için. "Bakın , onun gibi olun saygı görün,para bulun,erişilmez olun,dünya sizi de tanısın" diyebilmek için. Kısaca Müslümanlığın ve Türklüğün kalan son haysiyetini ayaklar altına alıp , biz sizin kızı önce ....... , sonra bide üste ödül verdik demek için.
Bişey daha var. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk vefat ettikten bir kaç yıl sonra Ahmet Emin Yalman adlı vatan gazetesinin baş yazarı ((Tavsiye kitaplar da en son tavsiye ettiğim kitabı okursanız bu konuda daha çok bilgi alırsınız)) bir güzellik yarışması düzenliyo ve Türk kızı ne kerametse 1. seçiliyo. Ve Gazete de manşet şu "Büyük zafer kazandık" Sonra abd de çıkan bir gazetenin manşeti de şu "Gerçek bir zafer kazndık",!!!. Manşetin altındaki haber de şu: Türkler Yeni rejimlerini kurduktan yalnızca bir kaç yıl içinde , br Türk kızını yarı çıplak askerlerimizin önüne çıkarttık ve o bayrağını da bacaklarına sardık.İşte zafer.

Vel hasıl uzatmayayım herşey Türkleri yıpratmak için, özünde var olan dine,milli değerlere ve Türklüğe , Türk ün sırt çevirmesini sağlamak için...
SAYGILAR...
 
a21a

a21a

Emekli Yönetici
birzamanlar dünyanın neredeyse yarının türklerin elinde olduğunu bilen düşman, bilekle yenmiyeceğini
anlayınca bu yöntemlere başvurmaktadır. içlerindeki kuyruk acısını tahmin etmeliyiz. tarihe bakın her çöküşte mutlaka komplo bir oyun var.

ingiltere, fransa, ispanya gibi ülkelerin kendi ülke toprakları dışında dünyanın diğer ucunda sömürgeleri var. o sömürgelerin üzerinde insan yokmuydu. nasıl sömürge oldu.
amerika bugün keşfedilse idi üzerinde herhalde yüz milyonlarca kızıldereli olurdu. bugün kaçtane var acaba.

ermenilerin birzamanlar yaşadığı topraklarda doğdum ben. orada büyüdüm. ermeniler müslüman değillerdi. ve savaş zamanı sömürgeci ülkeler tarafından kışkırtılıp isyana katliam yapmaya teşvik edildiler. bir köy biliyorum 20 ev ermeni varsa 20 ev de müslüman aile varmış. sonra birgün müslüman aileler ya öldürülmüş ya göç etmiş..... ne oldu ki aniden....
birisi gelip sizi öldürmeye kast edse siz ne yaparsınız.....

nasıl bir dünya burası...... Büyük atatürk 'yurtta barış dünyada barış' demiş ve biz bunu uyguluyoruz
oysa düşman böyle düşünmüyor ne yazıkki...
 
midnight

midnight

Üye
Ve..ne yazıkki içimizde de birçok hain var.Biz Türk Ulus'u olarak birlik ve beraberlik içinde olamazsak vatanımızın zor günlerinde vurdumduymaz ve bananeci olursak.Sadece kendi menfaatimizi düşünüp ülke için birşeyler yapmaya çalışmazsak daha çoook işimiz var demektir.Vatan önce kendi içindeki hainlerden temizlenmeli,ulusal bilinç ve beraberlik beyinlere kazınmalı,ayrımcılık yapmadan tüm ulus birlik olmalı.İşte o zaman büyük uyanış başlar,içte ve dışta dimdik dururuz ve güçleniriz.
 


Üst Alt