Âşık olduk dâm-ı zülf-i yâre düşdü gönlümüz

 • 7 Mart 2013
 • 599 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Âşık olduk dâm-ı zülf-i yâre düşdü gönlümüz
  Akla uyduk bir garîb âvâre düşdü gönlümüz Gamdan âzâd olmağa bilmem ne çâre eylesek
  Kaldı hayretde acep bîçâre düşdü gönlümüz Âşık olmakdır yine evlâsı ammâ derd bu
  Bir mülâyim âfet-i mekkâra düşdü gönlümüz Çeşmi bir zahm urdu tîğ-ı gamze-i bürrân ile
  Göz yumup açınca yüz bin pâre düşdü gönlümüz Fâriğ olsak n'ola dilber sevmeden Nef'î gibi
  Hüsn-i hulk-ı şâh-ı meh-dîdâra düşdü gönlümüz Şevkımız yok zevk-i câm-ı lâ'l-i nâb-ı dilbere
  Şi'r-i hâkân-ı şeker-güftâra düşdü gönlümüz Hazret-i Sultân Murâd Hân-ı kerîmü'ş-şân kim
  Şevk-i medhiyle garîb efkâra düşdü gönlümüz Cüst ü cû etdik âlem-i endîşede
  Iztırârî vâdî-i inkâra düşdü gönlümüz
   


  Yazan: ahmetkartal
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
18/02/2019 - 05:48