Abbasiler Devri Kısa Özeti

 • 7 Ekim 2013
 • 480 Okunma
 • 0 Cevap

 1. Abbasiler Devri Kısa Özeti  Abbasi Devleti (750-1258) Hz. Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebul Abbas'ın kurduğu devlet. 750 yılında Abbasiler Emevi yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258'e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular.

  1. Abbasiler en güçlü dönemini halife Harun Reşid (786–809) döneminde yaşamıştır.
  2. Uzun dönem vezirlik yaparak güç ve otoritesinin artırarak Abbasi halifeliğini tehdit eden İranlı Bermekî ailesinin hâkimiyetine son verilmiştir.
  3. Bu dönemde Bizans’a karşı büyük mücadeleler verilmiştir. Ankara’ya kadar gelinmiştir. Bizans barış isteyince 806 yılında barış yapılmış ve Bizans vergiye bağlanmıştır. Bizans’a karşı Frank İmparatoru Şarlman ile iyi ilişkiler kurmuştur.Bu ittifak En*dülüs Emevi devletini sarstı.
  4. Bilim, kültür ve sanatta büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir.
  5. İlk defa medrese öğretimi altında çağdaş eğitimi başlattı.
  6. Hıristiyanların Kudüs'ü serbestçe ziyaret etmelerine izin verdi. (Nedeni Hıristiyanların Endülüs Emevi devletiyle Abbasi devletine karşı birleşmesini önlemek için.)

  ABBASİLERİN YIKILIŞ NEDENLERİ
  1)Emirul Ümeraların faaliyetleri,
  2)İç isyanlar,
  3)Abbasi Halifelerin Emevi Halifeleri kadar iyi yetişmemiş olması,
  4)Abbasilerin devlet adamlarını kullanmadaki beceriksizliği ,
  5)Din âlimlerine ve Hz. Ali soyundan gelenlere iyi davranmamaları
  6)Fetihlerin durması

  ABBASİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
  1) Abbasiler Arap olmayan uluslara hoşgörüyle yaklaşmış ve İslâmiyet’in daha fazla yayılmasını sağlamışlardır.
  2) Bu dönemde Emevilere göre bilim – kültür alanında daha çok gelişme gözlenmiştir.
  3) Türkler ilk kez bu dönemde İslâmiyet’i kitleler halinde benimsemişlerdir.
  4) Abbasilerin denizciliğe önem vermemeleri ticari ve askeri alanda gelişmelerini engellemiştir.
  5) Başkentleri Bağdat’dır
  6) İslam bu dönemde Arap toplumu dışında da yayılmıştır
  7) Emevi devleti Arap devleti özelliğini taşırken, Abbasiler bir İslam devleti özelliğine sahiptir.
  8) Bilim, kültür ve felsefe çalışmaları yaptılar
  9) İlk tercüme hareketleri ve kütüphaneler bu dönemde kuruldu. Müslümanlar öğrendikleri bu bilgilere yenilerini ekleyerek daha da geliştirdiler.
  10) Türkler kitleler halinde İslam’a bu dönemde girdiler
  11) Abbasiler de İstanbul’u kuşatmış fakat başarılı olamamışlardır. (782’de Mehdi döneminde)
   


  Yazan: Doğuş Pertez

Hızlı Cevapla

Taslak kaydedildi Taslak silindi
Yüklüyor...
19/02/2019 - 13:36