5. sınıflar için Türkçe soruları

 • 12 Ekim 2012
 • 408 Okunma
 • 0 Cevap

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 1.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
  A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü

  2.Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
  A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi

  3. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
  A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda

  4.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses uyumuna uygundur?
  A) Kamyonet B) Kitapta C) Çikolata D) Radyo

  5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?
  A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak
  B)Oya kalemi yere düşürdü. D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.

  6.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte önce gelir?
  A) Buzluk B) Bardak C) Beşik D) Balkon

  7.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır?
  A) Çanta B) Suyu C) Masayı D) Tatlı

  8.Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
  A) Kalemler B) Başlık C) Çöpçüler D) Araba

  9.Aşağıdaki kelimelerden hangisi tür adıdır?
  A) Bulut B) Ankara C) Karadeniz D) Güler

  10.Aşağıdaki tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır?
  A) Bahçe kapısı B) Kapının kolu C) Bu öğrenci D) Kapının kilidi
  1-Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
  A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-b,c,d,g

  2-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
  A-Arkadaşlarım B-Okullar C-Görmedi D-Bahçesi

  3-Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun değildir?
  A-Kedi B-Orman C-Odun D-Kambur

  4-Aşağıdaki kelime guruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır?
  A-Kış günü B-Doğru söz C-Kapı anahtarı D-Çocuk çorabı

  5-“Şu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
  A-Şu,en çalışkan öğrencimizdir
  B-Adresi şu kağıda yazabilirsin
  C-Şu resmi çok beğeniyorum.
  D-Şu adresi ben dikmiştim.

  6-“Herkesi başkalarına yük olmaktan çekinmelidir”. Cümlesinde herkes zamirinin çeşidi hangisidir?
  A-Belgisiz B-Şahıs C-İşaret D-Soru

  7-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
  A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf

  8-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A-Dik B-Naz C-Yaz D-Yüz

  9-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
  A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle

  10-Bu ev.......siz........başka kim oturuyor? Cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi durum ekleri getirilmelidir?
  A-İ,-de B-i,-de C-den,-de D-de,-den

  1-)Aşağıdaki kişi adlarından hangisi küçük ünlü uyumuna aykırıdır?

  A-)Umay B-)Kahraman C-)İpek D-)Davut

  2-)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yumuşaması vardır?

  A-)aşağıdaki B-)saçlarını C-)yakalığını D-)öğrenciyi

  3-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kaynaştırma harfi alır?

  A-)arkadaş B-)bayrak C-)haber D-)Türkçe

  4-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?

  A-)çizgisiz B-)sokakta C-)kırları D-)benim

  5-)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

  A-)sevgisiz B-)köylüler C-)okuyorsun D-)evimizde

  6-)”Kalemlik-silgi”sözcüklerin her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur?

  A-)çoğul ad-türemiş ad-tür adı B-)birleşik ad-tür adı-tekil ad
  C-)türemiş ad-tekil ad- tür adı D-)basit ad- çoğul ad-özel ad

  7-)Aşağıdaki dizelerden hangisinde topluluk adı vardır?

  A-)Tanrın ne olur ömür boyu,
  B-)Kaval çalsın türkü söylesin çobanlarımız
  C-)Hora tepsin halay çeksin sürüler
  D-)Sevinçle meleşsin kuzularımız

  8-)Bacalar tüter evlerde
  Gönül ilkbaharı özler
  Rüya görür alevlerde
  Sobalara dalan gözler
  Dörtlükte kaç tane çoğul adı vardır?

  A-)3 B-)4 C-)5 D-)6

  9-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı (ön adı) vardır?

  A-)Tarihimiz anlı şanlı zaferlerle doludur.
  B-)Kışın her taraf bembeyaz oldu.
  C-)Orhan’ın kırmızılı çizgili gömleği vardı.
  D-)Çeşmenin suyu şırıl şırıl akıyordu.

  10-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl)vardır?

  A-)En çok okunan,bu kitap oldu.
  B-.)Şunun fiyatı ne kadar?
  C-)O çocuk en çok elmayı sever.
  D-)Şu evler her taraftan güneş alıyor.
   


  Yazan: Doğuş Pertez
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
23/01/2019 - 01:53