Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
1- Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,
2- Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,
3- Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman;
4- O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.
5- Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.
6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.
7-Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.
8- Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.