Sınıf İle İlgili Yazı

Konu, 'İlköğretim ve Liseler' kısmında Dogus Pertez tarafından paylaşıldı. Okunma: 550 | Cevaplanma: 0

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Sınıf İle İlgili Yazı

  Sınıfla ilgili yazılar
  Sınıf konulu yazılar

  B ir toplumda aynı görevi yapan statüleri aynı olan, çıkarları tam bir aynılık sergileyen ve aynı durumda bulunan insan öbeklerinden her birini ifade eder. Buna göre aralarında belli bir kültür ve iktisadi çıkar ortaklığı ve bu ortaklığın yarattığı özel ilişkiler bulunan insanların tümü bir sınıf meydana getirir.

  Marx’ta sınıfın ölçütü ekonomik bir ölçüt olduğundan o sınıfları üretim araçlarıyla ilişki içinde tanımlamıştır. Marksist anlayışa göre başlangıçta toplumda sınıflar bulunmuyordu; sınıflar işbölümüyle ve üretim araçlarının özel mülkiyeti eline geçmesiyle ortaya çıkmıştır. Buna göre toplumsal sınıf, aynı konum çıkar ve statüye sahip insanların bir üretim ve mülkiyet sistemini içindeki yerlerine göre tanımlanan ekonomik sınıfa eşittir.

  Buradan da anlaşılacağı üzere sınıf konusundaki teorik gelenek Marx’ın 19.yüzyılda endüstriyel kapitalizmin yeni ortaya çıkan sınıfsal yapısına ilişkin analiziyle başlamıştır. O, bu çerçeve içinde sınıfı, sermaye ve üretim araçlarını özel mülkiyetini temele alarak, ekonomik terimlerle analiz etmiştir. Buna göre, Marx nüfusu, bir tarafta üretim araçlarına sahip olan kapitalist sınıf ve emeklerinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan işçi sınıfı olarak ikiye bölmüştür. O, köylülerle küçük esnafın meydana getirdiği, bu ikili çerçeveye uymayan grupların da varolduğunu kabul etmiş, fakat onların kapitalizm öncesinden kalıp kapitalist sistemin gelişip olgunlaşmasıyla birlikte, ortadan kalkacağını iddia etmiştir.

  Sınıfları ekonomik terimlerle tanımlayan Marx, onları aynı zamanda toplumu değiştirme kapasitesine sahip olan gerçek toplumsal güçler olarak görmüştür. Kapitalistlerin olabildiğince çok kazanma ve kar elde etme isteği, ona göre, işçilerin sömürülmesine ve dolayısıyla yoksullaşmalarına yol açar. Bu durumun işçilerde bir sınıf bilinci yaratacağını; proletaryanın, konumuna ilişkin öznel bir kavrayıştan yoksun olduğu için, salt ekonomik terimlerle tanımlanmış bir kategori olan kendinde sınıftan, kendisine ve dünyaya ilişkin bilinçli bir kavrayışa sahip olan işçilerden meydana gelmiş bir kendisi için sınıfa doğru dönüşeceğini öne süren Marx, işçilerin kapitalistlere karşı bir sınıf çatışması içine girerek kapitalizmi yıkacağını söylemiştir.

  Yine aynı çerçeve ve terminoloji içinde. işçi sınıfı ya da proletaryanın, burjuvazi karşısındaki nesnel sınıfsal durumunun ve kapitalizmin sosyalizme dönüşümündeki tarihsel rolünün bilincinde olmasına, yani sınıfın öznel boyutuna ise, sınıf bilinci adı verilir. Buna göre, sınıf bilinci, işçi sınıfının, özel mülkiyetle kollektif üretim güçlerine dayanan kapitalist üretim ilişkileriyle ilgili somut tecrübesinin sonucudur. Öte yandan, Marx, işçi sınıfı ya da proletaryanın, çıkarlarının gerçek doğasının nerede yattığını görememesi ve devrimci bir sınıf bilinci oluşturamaması durumuna ise, yanlış bilinç adını verir.

  Yine, Marx, toplumu meydana getiren iki sınıf arasındaki ekonomik çıkar ve siyasi egemenliğe dayalı mücadeleyi sınıf .çatışması şeklinde tanımlamıştır. Marx’ın söz konusu anlayışına göre, sınıf mücadelesi tarihin itici gücüdür. Örneğin, feodalizmden kapitalizme geçiş, toprak sahibi aristokrasi ile yükselen kapitalist burjuvazi arasındaki çatışmanın sonucu gerçekleşir. Kapitalizmden sosyalizme geçiş ise, burjuvazi ile işçi sınıfı arasında giderek yoğunlaşan kutuplaşmanın ve işçi sınıfının sömürülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.  Yazan: Dogus Pertez

Sınıf İle İlgili Yazı konusuna benzer içerikler

 1. xp ile ilgili bi yazı ( Konu Dışı )

  Mesih'in 2000'li yıllarda geri dönmesini bekleyen yalnızca Vatikan değilmiş. Microsoft da, kendi çapında bir "Mesih operasyonu" yürütmüş. Microsoft'un 2001 yılında piyasaya sürdüğü ve hâlen en yaygın kullanılan işletim sistemi Windows...
 2. Diş Temizliği İle İlgili Yazı ( Sağlık Köşesi )

  Diş bakımı ile ilgili yazı Diş temizliği hakkında yazı Dişlerimiz gıdaların parçalanmasında, midede hazmın kolaylıkla yapılmasında önemli rol oynar. Sağlıklı olan dişler insan için oldukça önemlidir. Diş çıkması 6 aylık iken başlar. Bu çıkan...
 3. Okuma bayramı ile ilgili yazı ( İlköğretim ve Liseler )

  okuma bayramı hakkında yazı okuma bayramı yazıları okuma bayramı ile ilgili kompozisyon Doğrusu hepimiz çok sevinçliyiz. Okumayı öğrendik. Eskiden ancak resimlerine baktığımız şu kitapları artık okuyoruz. Kitaplardaki, dergilerdeki...
 4. Sınıf Kuralları İle İlgili Yazı ( İlköğretim ve Liseler )

  Sınıf kurallarıyla ilgili bilgi Sınıf kuralları konulu yazı Tüm etkinliklerin belli bir kurallar dizisi içinde gerçekleşmesi beklenir. Kural, sınıfta yer alan eğitim yaşantılarının amaçlarına dönük kararlar dizisi olarak tanımlanabilir....
 5. Sınıf Kuralları İle İlgili Sloganlar ( İlköğretim ve Liseler )

  Sınıf kuralları sloganları, sınıf kuralları konulu slogan Bağırarak konuşma, öğretmenleri kızdırma Okul bizim evimiz, sayemizde tertemiz... Koridorda koşma, arkadaşlarını kırma... Sınıf bizim yuvamız, hep temiz olmalıyız...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
14 Şubat 2016 Pazar - 1:43:50