Ada ülkesi olan İngilterenin Coğrafi Konumu
hakkında kısa bilgiler bulabileceğiniz konuda
İngilizlerin yaşadığı bu bölğeyi daha net
tanıyacaksınız. İngiltere Birleşik Krallığı meydana getiren dört
ülkeden en büyük ve merkezi olanı.
Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya
adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler
denir.İngiltere Avrupa’nın kuzeybatı kıyısında yer
alıyor.Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan
meydana gelmiştir. Batısında İrlanda Denizi,
doğusunda Kuzey Denizi, kuzeyi, güneybatısı ve
kuzeybatısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir. İngiltere ve kuzey İrlanda ‘dan oluşan bir
ülkedir.Ülkenin kuzeyi ve orta kesimi dağlık güneyi
ovalıktır.Genel olarak engebeli bir ülkedir. Ülkede
batı rüzgarlarının etkisi ile ılıman okyanus iklimi
görülür.Nüfus yoğunluğu yüksek ,nüfus artış hızı
düşüktür. İngiltere'de Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.Balıkçılıkta Dünya da ilk sıralarda yer
alır.En önemli yer altı kaynagı taşkömürü ve
demirdir. Sanayisi çok gelişmiştir.İngiltere aynı
zamanda Türkiyenin en çok dış ticaret yaptıgı
ülkelerdendir. İngiltere, Büyük Britanya adasının merkezi ve
güney üçte ikisini kaplar. Kuzeyde İskoçya,
Batıda Galler ile komşudur. Britanya
takımadalarında Avrupa Kıtası'na en yakın
olan ülkedir: Fransa'dan en dar kısmı 52 km
genişliğinde olan Manş Denizi ile ayrılır. Manş Tüneli, ülkeyi Avrupa Kıtası'na bağlar.
Fransa-İngiltere sınırı, kanalın tam ortasından
geçer. İngiltere'nin iklimi değişken bir yapıya sahiptir
ve kışlar yumuşak yazlar serin
geçer.İngiltere'nin büyük kısmı alçak
tepelerle kaplıdır. Ancak kuzeye doğru biraz daha
dağlık bir görünüm alır, Pennine Dağları ülkeyi
kuzeyden güneye doğru ikiye ayırır. İngiltere'nin en büyük kentlerinin hangileri
olduğu tartışmalı bir konudur.Özellikle merkezi ve
kuzey İngiltere'deki bazı kentler nüfus ve
faaliyetler açısından büyük önem taşıyor.