Hazine Kethüdası ( Sözlük Anlamı - Tanımı - Nedir? )

Hazine Kethüdası ; Osmanlı devletinde sarayın Enderun dairesindeki hazinede bulunan değerli eşyanın korunması ve yönetimi ile görevli kimse