blok denetim örneği, apartman yönetici rapaoru, apartman yönetici raporu, blok denetim kurulu raporu örneği, blok denetim rapor örneği, apartman yönetim raporu, rapor örneği, apartman denetim raporu örneği, denetim raporu örneğiApartman Yönetimi Denetim Raporu Örneği
KAT MALİKLERİ KURULUNA SUNULACAK DENETİM KURULU RAPORU


………………….APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU


……………………Apartmanı yöneticisinin 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.


A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:


1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GİDERLER
MİKTARI
1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
——————————————+————————
TOPLAM

GELİRLER
1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
——————————————-+————————
TOPLAM

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————