Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri (Kısa Özet)

Konu, 'Türk ve Dünya Tarihi' kısmında HeiLmasTer® tarafından paylaşıldı. Okunma: 4979 | Cevaplanma: 0

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri (Kısa Özet)

  Malazgirt Meydan Savaşı'ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri

  Malazgirt Savaşından sonra Alparslan, emrindeki komutanları (Ebu'l Kasım Saltuk Bey, Danışmend Ahmet Gazi, Mengücek Gazi, Artuk Bey, Çaka Bey) Anadolu’nun fethi için görevlendirdi. Alparslan bu şekilde Anadolu’yu hızlı bir şekilde Türk yurdu haline getirmeyi amaçladı. Bizans’ın eski gücünü kaybetmesi Türklerin Anadolu’daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Bu şekilde Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye başladı.  Saltuklular

  • Doğu Anadolu’da kuruldu.
  • Kurucusu Satuk Bey’dir.
  • Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
  • Haçlılara ve Gürcülere karşı mücadele ettiler.
  • Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.  Mengücekler

  • Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
  • Kurucusu Mengücek Gazi’dir.
  • Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
  • Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
  • Divriği Ulu Camii bu dönemde yapılmıştır.


  Danişmentliler

  • Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu.
  • Kurucusu Danişment Gazi’dir.
  • Haçlılarla mücadele etti.
  • Bir dönem A.S.D'nden daha güçlü hale gelmişlerdir.
  • Anadolu’nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı.
  • Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.  Artuklular

  • Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu’da kuruldu.
  • Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
  • Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
  • Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur.
  • Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)

  Not: Anadolu’da kurulan ilk Tür Beylikleri Anadolu’nun Türkleşmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve Anadolu’da çok sayıda mimari eser yaparak Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.


  İlk Türk Beyliklerinin Önemi

  • Haçlı, Bizans ve Gürcülere karşı başarılı mücadeleler verdiler.
  • Anadolu topraklarını Haçlılara karşı korudular. İslam dininin koruyuculuğunu yaptılar.
  • Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme)
  • Anadolu’nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladılar.  Yazan: HeiLmasTer®

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devletleri (Kısa Özet) konusuna benzer içerikler

 1. İlk Türk Devletleri ( İlköğretim ve Liseler )

  1. Asya Hun İmparatorluğu Kuruldukları tarih kesin olarak bilinmeyen Hunlar hakkında Çinlilerin verdiği bilgiler M.Ö. I. Bin yılın başlarına kadar uzanır. M.Ö. III. yüzyılın ikinci yarısında Hunlar, Çinlilere karşı büyük bir güç haline...
 2. İlk Türk İslam Devletleri ( Türk ve Dünya Tarihi )

  İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte millet olma sürecini tamamlayan Türkler kısa sürede islamiyeti bir "dünya dini" haline getirmiş,hakimiyeti altında olsun ya da olmasın tüm müslüman azınlıkları koruyup kollama görevini...
 3. İlk Mülüman Türk Devletleri ( Türk ve Dünya Tarihi )

  İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Samanoğulları (Hicrî:203-394; M.819-1005) İran'da kuruldu. Kurucusu olan Huda, mensubu olduğu zerdüşt dînini bırakarak, Emevî vâlîsi Esed bin Abdullah'ın yanında müslüman oldu. Torunları, Emevîlerden sonra...
 4. Anadolu Türk Beylikleri Özeti (Kısa) ( Türk ve Dünya Tarihi )

  Anadolu Türk Beylikleri Türkiye Selçuklu Devleti sınır bölgelerini korumak için buralarda uç beylikleri oluşturmuştu. Bu uç beylikleri Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte...
 5. Mısır'da Kurulan Türk-İslam Devletleri ( Türk ve Dünya Tarihi )

  T Ü R K – İ S L A M D E V L E T L E R İ Ö Z E T T A B L O S U DEVLETLER DEVLETLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER TOLUNOĞULLARI (868-905) • Abbasilerin merkezi otoritesinin zayıflaması üze¬rine, Tulunoğlu Ahmet Bey kendi...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
Yüklüyor...
13 Şubat 2016 Cumartesi - 14:49:56